Bạn cần phải nạp để lấy số Bạch thủ lô Miền Trung chuẩn mới nhất hôm nay

Bạch thủ lô Miền Trung

Ngày chốt Nội dung
19/05/2024 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 79
18/05/2024 Khánh Hòa 42, Kon Tum 84
17/05/2024 Đà Nẵng 72, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 20
15/05/2024 Bình Định 72, Quảng Bình 61, Quảng Trị 46
14/05/2024 Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 05
13/05/2024 Đắc Lắc 64, Quảng Nam 73
12/05/2024 Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 30
11/05/2024 Khánh Hòa 48, Kon Tum 68
10/05/2024 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 89
09/05/2024 Gia Lai 35, Ninh Thuận 84
08/05/2024 Bình Định 71, Quảng Bình 41, Quảng Trị 34
07/05/2024 Đà Nẵng 09, Khánh Hòa 36
05/05/2024 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 41
04/05/2024 Khánh Hòa 25, Kon Tum 29
03/05/2024 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 55
02/05/2024 Gia Lai 65, Ninh Thuận 45
01/05/2024 Bình Định 94, Quảng Bình 81, Quảng Trị 13
30/04/2024 Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 85
29/04/2024 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 17
28/04/2024 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 11
27/04/2024 Khánh Hòa 07, Kon Tum 19
26/04/2024 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 75
25/04/2024 Gia Lai 11, Ninh Thuận 89
24/04/2024 Bình Định 60, Quảng Bình 62, Quảng Trị 20
23/04/2024 Đà Nẵng 09, Khánh Hòa 36
22/04/2024 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 17
21/04/2024 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 67
20/04/2024 Khánh Hòa 52, Kon Tum 20
19/04/2024 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 86
18/04/2024 Gia Lai 13, Ninh Thuận 00
17/04/2024 Bình Định 99, Quảng Bình 57, Quảng Trị 15
15/04/2024 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 58
14/04/2024 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 79
13/04/2024 Khánh Hòa 70, Kon Tum 90
12/04/2024 Đà Nẵng 78, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 49
11/04/2024 Gia Lai 13, Ninh Thuận 00
09/04/2024 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 44
08/04/2024 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 58
07/04/2024 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 29
06/04/2024 Khánh Hòa 48, Kon Tum 68
05/04/2024 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 91
04/04/2024 Gia Lai 86, Ninh Thuận 28
03/04/2024 Bình Định 10, Quảng Bình 82, Quảng Trị 23
02/04/2024 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 99
01/04/2024 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 15
31/03/2024 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 99
30/03/2024 Khánh Hòa 48, Kon Tum 68
29/03/2024 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 91
28/03/2024 Gia Lai 33, Ninh Thuận 70
27/03/2024 Bình Định 99, Quảng Bình 57, Quảng Trị 15
26/03/2024 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 99
25/03/2024 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 17
24/03/2024 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 99
22/03/2024 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 15
20/03/2024 Bình Định 10, Quảng Bình 82, Quảng Trị 23
19/03/2024 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 99
18/03/2024 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 90
16/03/2024 Khánh Hòa 25, Kon Tum 29
15/03/2024 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 89
14/03/2024 Gia Lai 33, Ninh Thuận 70
12/03/2024 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 09
10/03/2024 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 43
09/03/2024 Khánh Hòa 25, Kon Tum 29
08/03/2024 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 86
07/03/2024 Gia Lai 21, Ninh Thuận 84
17/02/2024 Khánh Hòa 65, Kon Tum 96
16/02/2024 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 43
15/02/2024 Gia Lai 45, Ninh Thuận 99
14/02/2024 Bình Định 88, Quảng Bình 49, Quảng Trị 10
13/02/2024 Đà Nẵng 61, Khánh Hòa 03
12/02/2024 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 26
05/02/2024 Đắc Lắc 167, Quảng Nam 083
04/02/2024 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 08
03/02/2024 Khánh Hòa 56, Kon Tum 05
02/02/2024 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 75
01/02/2024 Gia Lai 09, Ninh Thuận 36
31/01/2024 Bình Định 39, Quảng Bình 90, Quảng Trị 45
30/01/2024 Đà Nẵng 61, Khánh Hòa 03
29/01/2024 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 08
28/01/2024 Phú Yên 35, Thừa Thiên Huế 14
27/01/2024 Khánh Hòa 75, Kon Tum 46
26/01/2024 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 99
24/01/2024 Bình Định 39, Quảng Bình 90, Quảng Trị 45
23/01/2024 Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 05
22/01/2024 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 15
21/01/2024 Phú Yên 14, Thừa Thiên Huế 33
20/01/2024 Khánh Hòa 75, Kon Tum 46
19/01/2024 Đà Nẵng 72, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 20
17/01/2024 Bình Định 11, Quảng Bình 48, Quảng Trị 77
16/01/2024 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 70
15/01/2024 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 00
14/01/2024 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 13
13/01/2024 Khánh Hòa 66, Kon Tum 79
12/01/2024 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 55
10/01/2024 Bình Định 40, Quảng Bình 66, Quảng Trị 62
08/01/2024 Đắc Lắc 01, Quảng Nam 57
07/01/2024 Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 27
06/01/2024 Khánh Hòa 14, Kon Tum 43
05/01/2024 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 50
04/01/2024 Gia Lai 91, Ninh Thuận 79
03/01/2024 Bình Định 56, Quảng Bình 14, Quảng Trị 09
02/01/2024 Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 97
01/01/2024 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 54
31/12/2023 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 30
30/12/2023 Khánh Hòa 11, Kon Tum 23
29/12/2023 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 50
23/12/2023 Khánh Hòa 11, Kon Tum 23
22/12/2023 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 80
21/12/2023 Gia Lai 91, Ninh Thuận 79
20/12/2023 Bình Định 11, Quảng Bình 48, Quảng Trị 77
18/12/2023 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 54
17/12/2023 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 10
16/12/2023 Khánh Hòa 99, Kon Tum 58
13/12/2023 Bình Định 09, Quảng Bình 39, Quảng Trị 28
12/12/2023 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 16
11/12/2023 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 21
09/12/2023 Khánh Hòa 73, Kon Tum 34
08/12/2023 Đà Nẵng 99, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 98
07/12/2023 Gia Lai 28, Ninh Thuận 98
06/12/2023 Bình Định 88, Quảng Bình 95, Quảng Trị 47
05/12/2023 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 37
04/12/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 17
03/12/2023 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 21
02/12/2023 Khánh Hòa 73, Kon Tum 34
01/12/2023 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 70
29/11/2023 Bình Định 32, Quảng Bình 09, Quảng Trị 93
28/11/2023 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 37
27/11/2023 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 92
26/11/2023 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 10
24/11/2023 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 73
23/11/2023 Gia Lai 65, Ninh Thuận 45
22/11/2023 Bình Định 88, Quảng Bình 95, Quảng Trị 47
21/11/2023 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 66
20/11/2023 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 57
19/11/2023 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 66
18/11/2023 Khánh Hòa 42, Kon Tum 84
17/11/2023 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 44
16/11/2023 Gia Lai 65, Ninh Thuận 74
15/11/2023 Bình Định 42, Quảng Bình 65, Quảng Trị 41
14/11/2023 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 58
13/11/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 17
11/11/2023 Khánh Hòa 78, Kon Tum 12
10/11/2023 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 44
09/11/2023 Gia Lai 11, Ninh Thuận 41
08/11/2023 Bình Định 53, Quảng Bình 22, Quảng Trị 96
07/11/2023 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 66
06/11/2023 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 07
04/11/2023 Khánh Hòa 78, Kon Tum 12
03/11/2023 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 44
31/10/2023 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 60
30/10/2023 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 32
29/10/2023 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 11
28/10/2023 Khánh Hòa 53, Kon Tum 48
27/10/2023 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 08, Quảng Ngãi 28
26/10/2023 Gia Lai 11, Ninh Thuận 41
25/10/2023 Bình Định 53, Quảng Bình 22, Quảng Trị 96
24/10/2023 Đà Nẵng 59, Khánh Hòa 62
23/10/2023 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 32
22/10/2023 Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 16
20/10/2023 Đà Nẵng 60, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 87
19/10/2023 Gia Lai 19, Ninh Thuận 64
18/10/2023 Bình Định 39, Quảng Bình 49, Quảng Trị 57
16/10/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 41
15/10/2023 Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 16
14/10/2023 Khánh Hòa 97, Kon Tum 04
13/10/2023 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 36
12/10/2023 Gia Lai 19, Ninh Thuận 64
11/10/2023 Bình Định 92, Quảng Bình 44, Quảng Trị 47
06/10/2023 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 58, Quảng Ngãi 81
05/10/2023 Gia Lai 23, Ninh Thuận 63
04/10/2023 Bình Định 27, Quảng Bình 78, Quảng Trị 30
03/10/2023 Đắc Lắc 65, Quảng Nam 77
01/10/2023 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 10
29/09/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 67
27/09/2023 Bình Định 35, Quảng Bình 92, Quảng Trị 85
26/09/2023 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 66
24/09/2023 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 58
23/09/2023 Khánh Hòa 00, Kon Tum 85
22/09/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 67
21/09/2023 Gia Lai 34, Ninh Thuận 52
20/09/2023 Bình Định 35, Quảng Bình 92, Quảng Trị 85
19/09/2023 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 29
18/09/2023 Đắc Lắc 64, Quảng Nam 22
17/09/2023 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 82
16/09/2023 Khánh Hòa 86, Kon Tum 83
14/09/2023 Gia Lai 91, Ninh Thuận 56
13/09/2023 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 29
11/09/2023 Đắc Lắc 65, Quảng Nam 77
10/09/2023 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 72
09/09/2023 Khánh Hòa 08, Kon Tum 39
08/09/2023 Đà Nẵng 99, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 78
07/09/2023 Gia Lai 89, Ninh Thuận 00
06/09/2023 Bình Định 09, Quảng Bình 87, Quảng Trị 95
05/09/2023 Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 03
04/09/2023 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 69
03/09/2023 Phú Yên 73, Thừa Thiên Huế 23
02/09/2023 Khánh Hòa 32, Kon Tum 03
01/09/2023 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 83, Quảng Ngãi 37
30/08/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 25, Quảng Trị 62
29/08/2023 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 69
28/08/2023 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 69
27/08/2023 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 16
25/08/2023 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 46
24/08/2023 Gia Lai 43, Ninh Thuận 63
23/08/2023 Bình Định 93, Quảng Bình 49, Quảng Trị 00
22/08/2023 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 69
21/08/2023 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 97
20/08/2023 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 16
19/08/2023 Khánh Hòa 41, Kon Tum 31
17/08/2023 Gia Lai 15, Ninh Thuận 74
03/08/2023 Gia Lai 43, Ninh Thuận 63
02/08/2023 Bình Định 14, Quảng Bình 09, Quảng Trị 88
01/08/2023 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 51
30/07/2023 Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 32
29/07/2023 Khánh Hòa 94, Kon Tum 90
28/07/2023 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 00
27/07/2023 Gia Lai 23, Ninh Thuận 82
26/07/2023 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 20
24/07/2023 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 51
23/07/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 30
22/07/2023 Khánh Hòa 48, Kon Tum 80
21/07/2023 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 00
20/07/2023 Gia Lai 90, Ninh Thuận 72
19/07/2023 Bình Định 77, Quảng Bình 61, Quảng Trị 47
18/07/2023 Đà Nẵng 88, Khánh Hòa 15
17/07/2023 Đắc Lắc 08, Quảng Nam 45
16/07/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 30
15/07/2023 Khánh Hòa 94, Kon Tum 90
14/07/2023 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 35, Quảng Ngãi 71
13/07/2023 Gia Lai 42, Ninh Thuận 24
09/07/2023 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 25
08/07/2023 Khánh Hòa 57, Kon Tum 34
07/07/2023 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 67, Quảng Ngãi 75
06/07/2023 Gia Lai 42, Ninh Thuận 24
05/07/2023 Bình Định 00, Quảng Bình 70, Quảng Trị 37
04/07/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 75
03/07/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 11
02/07/2023 Khánh Hòa 782, Kon Tum 234
30/06/2023 Gia Lai 22, Ninh Thuận 62
28/06/2023 Bình Định 45, Quảng Bình 97, Quảng Trị 60
27/06/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 35
26/06/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 11
25/06/2023 Phú Yên 69, Thừa Thiên Huế 58
24/06/2023 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 05
22/06/2023 Gia Lai 22, Ninh Thuận 62
21/06/2023 Bình Định 56, Quảng Bình 80, Quảng Trị 60
20/06/2023 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 20
19/06/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 11
18/06/2023 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 50
17/06/2023 Khánh Hòa 38, Kon Tum 06
16/06/2023 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 89
14/06/2023 Bình Định 56, Quảng Bình 80, Quảng Trị 60
13/06/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 35
12/06/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 11
11/06/2023 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 10
09/06/2023 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 80, Quảng Ngãi 65
08/06/2023 Gia Lai 25, Ninh Thuận 40
06/06/2023 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 01
05/06/2023 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 13
03/06/2023 Khánh Hòa 51, Kon Tum 12
02/06/2023 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 72
01/06/2023 Gia Lai 97, Ninh Thuận 22
31/05/2023 Bình Định 50, Quảng Bình 24, Quảng Trị 09
30/05/2023 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 25
29/05/2023 Đắc Lắc 29, Quảng Nam 50
28/05/2023 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 33
27/05/2023 Khánh Hòa 51, Kon Tum 12
26/05/2023 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 56
25/05/2023 Gia Lai 97, Ninh Thuận 22
24/05/2023 Bình Định 96, Quảng Bình 77, Quảng Trị 82
23/05/2023 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 12
21/05/2023 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 62
20/05/2023 Khánh Hòa 51, Kon Tum 12
19/05/2023 Đà Nẵng 12, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 33
18/05/2023 Gia Lai 63, Ninh Thuận 54
17/05/2023 Bình Định 90, Quảng Bình 78, Quảng Trị 47
16/05/2023 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 25
15/05/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 80
14/05/2023 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 50
13/05/2023 Khánh Hòa 23, Kon Tum 24
12/05/2023 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 55
11/05/2023 Gia Lai 45, Ninh Thuận 07
10/05/2023 Bình Định 90, Quảng Bình 78, Quảng Trị 47
09/05/2023 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 25
08/05/2023 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 88
07/05/2023 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 58
06/05/2023 Khánh Hòa 91, Kon Tum 84
05/05/2023 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 22
04/05/2023 Gia Lai 44, Ninh Thuận 30
03/05/2023 Bình Định 97, Quảng Bình 78, Quảng Trị 61
02/05/2023 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 19
01/05/2023 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 88
30/04/2023 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 58
29/04/2023 Khánh Hòa 94, Kon Tum 14
28/04/2023 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 22
27/04/2023 Gia Lai 44, Ninh Thuận 30
26/04/2023 Bình Định 37, Quảng Bình 40, Quảng Trị 67
25/04/2023 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 88
24/04/2023 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 54
23/04/2023 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 85
22/04/2023 Khánh Hòa 91, Kon Tum 84
21/04/2023 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 23, Quảng Ngãi 01
20/04/2023 Gia Lai 41, Ninh Thuận 41
19/04/2023 Bình Định 97, Quảng Bình 78, Quảng Trị 61
18/04/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 59
17/04/2023 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 77
16/04/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 82
15/04/2023 Khánh Hòa 92, Kon Tum 28
14/04/2023 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 59
13/04/2023 Gia Lai 21, Ninh Thuận 23
12/04/2023 Bình Định 72, Quảng Bình 49, Quảng Trị 15
11/04/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 59
10/04/2023 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 96
09/04/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 82
07/04/2023 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 68
06/04/2023 Gia Lai 01, Ninh Thuận 76
05/04/2023 Bình Định 05, Quảng Bình 87, Quảng Trị 99
04/04/2023 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 90
03/04/2023 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 96
02/04/2023 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 79
01/04/2023 Khánh Hòa 92, Kon Tum 38
31/03/2023 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 59
30/03/2023 Gia Lai 89, Ninh Thuận 89
29/03/2023 Bình Định 72, Quảng Bình 49, Quảng Trị 15
28/03/2023 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 90
27/03/2023 Đắc Lắc 41, Quảng Nam 24
26/03/2023 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 81
25/03/2023 Khánh Hòa 92, Kon Tum 38
24/03/2023 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 63
23/03/2023 Gia Lai 21, Ninh Thuận 23
22/03/2023 Bình Định 72, Quảng Bình 49, Quảng Trị 15
21/03/2023 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 24
20/03/2023 Đắc Lắc 04, Quảng Nam 00
19/03/2023 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 81
17/03/2023 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 63
16/03/2023 Gia Lai 21, Ninh Thuận 23
15/03/2023 Bình Định 90, Quảng Bình 45, Quảng Trị 62
14/03/2023 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 56
13/03/2023 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 98
12/03/2023 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 20
11/03/2023 Khánh Hòa 49, Kon Tum 45
10/03/2023 Gia Lai 75, Ninh Thuận 71
08/03/2023 Bình Định 38, Quảng Bình 00, Quảng Trị 91
07/03/2023 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 56
06/03/2023 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 17
05/03/2023 Phú Yên 55, Thừa Thiên Huế 45
04/03/2023 Khánh Hòa 05, Kon Tum 76
03/03/2023 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 95
02/03/2023 Gia Lai 11, Ninh Thuận 20
01/03/2023 Bình Định 65, Quảng Bình 85, Quảng Trị 63
28/02/2023 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 85
27/02/2023 Đắc Lắc 37, Quảng Nam 55
26/02/2023 Phú Yên 55, Thừa Thiên Huế 45
25/02/2023 Khánh Hòa 30, Kon Tum 07
24/02/2023 Đà Nẵng 12, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 86
23/02/2023 Gia Lai 55, Ninh Thuận 62
18/02/2023 Khánh Hòa 71, Kon Tum 27
17/02/2023 Đà Nẵng 66, Đắc Nông 95, Quảng Ngãi 99
16/02/2023 Gia Lai 55, Ninh Thuận 62
15/02/2023 Bình Định 83, Quảng Bình 62, Quảng Trị 26
14/02/2023 Đà Nẵng 92, Khánh Hòa 06
13/02/2023 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 16
12/02/2023 Phú Yên 59, Thừa Thiên Huế 40
11/02/2023 Khánh Hòa 83, Kon Tum 16
10/02/2023 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 18
09/02/2023 Gia Lai 91, Ninh Thuận 17
07/02/2023 Đà Nẵng 92, Khánh Hòa 06
06/02/2023 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 16
05/02/2023 Phú Yên 16, Thừa Thiên Huế 18
03/02/2023 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 26
01/02/2023 Bình Định 83, Quảng Bình 62, Quảng Trị 26
31/01/2023 Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 16
30/01/2023 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 37
28/01/2023 Khánh Hòa 83, Kon Tum 70
27/01/2023 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 75
26/01/2023 Gia Lai 59, Ninh Thuận 71
25/01/2023 Bình Định 18, Quảng Bình 99, Quảng Trị 67
24/01/2023 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 35
23/01/2023 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 37
22/01/2023 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 09
21/01/2023 Khánh Hòa 73, Kon Tum 96
20/01/2023 Đà Nẵng 30, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 78
19/01/2023 Gia Lai 89, Ninh Thuận 44
17/01/2023 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 54
15/01/2023 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 37
14/01/2023 Khánh Hòa 83, Kon Tum 70
13/01/2023 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 75
12/01/2023 Gia Lai 01, Ninh Thuận 55
11/01/2023 Bình Định 86, Quảng Bình 09, Quảng Trị 23
10/01/2023 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 54
09/01/2023 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 62
08/01/2023 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 95
07/01/2023 Khánh Hòa 73, Kon Tum 96
06/01/2023 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 55
05/01/2023 Gia Lai 55, Ninh Thuận 69
04/01/2023 Bình Định 73, Quảng Bình 09, Quảng Trị 20
03/01/2023 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 54
02/01/2023 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 93
30/12/2022 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 92
29/12/2022 Gia Lai 80, Ninh Thuận 57
28/12/2022 Bình Định 86, Quảng Bình 09, Quảng Trị 23
27/12/2022 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 35
26/12/2022 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 42
25/12/2022 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 95
24/12/2022 Khánh Hòa 87, Kon Tum 25
23/12/2022 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 55
22/12/2022 Gia Lai 01, Ninh Thuận 55
21/12/2022 Bình Định 86, Quảng Bình 09, Quảng Trị 23
20/12/2022 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 35
19/12/2022 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 42
17/12/2022 Khánh Hòa 87, Kon Tum 25
16/12/2022 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 73, Quảng Ngãi 18
15/12/2022 Gia Lai 69, Ninh Thuận 38
14/12/2022 Bình Định 83, Quảng Bình 75, Quảng Trị 33
13/12/2022 Đà Nẵng 49, Khánh Hòa 86
12/12/2022 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 04
11/12/2022 Khánh Hòa 71, Kon Tum 78
09/12/2022 Đà Nẵng 88, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 29
08/12/2022 Gia Lai 69, Ninh Thuận 38
06/12/2022 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 45
05/12/2022 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 04
04/12/2022 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 66
03/12/2022 Khánh Hòa 71, Kon Tum 78
02/12/2022 Đà Nẵng 88, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 29
01/12/2022 Gia Lai 46, Ninh Thuận 39
30/11/2022 Bình Định 13, Quảng Bình 96, Quảng Trị 11
29/11/2022 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 28
28/11/2022 Đắc Lắc 74, Quảng Nam 32
27/11/2022 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 06
26/11/2022 Khánh Hòa 70, Kon Tum 88
25/11/2022 Đà Nẵng 95, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 45
24/11/2022 Gia Lai 07, Ninh Thuận 98
23/11/2022 Bình Định 13, Quảng Bình 62, Quảng Trị 93
22/11/2022 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 45
21/11/2022 Đắc Lắc 37, Quảng Nam 19
20/11/2022 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 06
17/11/2022 Gia Lai 07, Ninh Thuận 98
16/11/2022 Bình Định 36, Quảng Bình 44, Quảng Trị 73
15/11/2022 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 49
14/11/2022 Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 81
12/11/2022 Khánh Hòa 37, Kon Tum 24
10/11/2022 Gia Lai 07, Ninh Thuận 98
09/11/2022 Bình Định 49, Quảng Bình 74, Quảng Trị 75
08/11/2022 Đà Nẵng 82, Khánh Hòa 18
07/11/2022 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 08
06/11/2022 Phú Yên 84, Thừa Thiên Huế 33
05/11/2022 Khánh Hòa 37, Kon Tum 24
03/11/2022 Gia Lai 42, Ninh Thuận 19
01/11/2022 Đà Nẵng 62, Khánh Hòa 24
31/10/2022 Đắc Lắc 37, Quảng Nam 19
30/10/2022 Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 50
29/10/2022 Khánh Hòa 37, Kon Tum 24
27/10/2022 Gia Lai 43, Ninh Thuận 36
26/10/2022 Bình Định 27, Quảng Bình 42, Quảng Trị 34
25/10/2022 Đà Nẵng 75, Khánh Hòa 48
24/10/2022 Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 81
22/10/2022 Khánh Hòa 21, Kon Tum 12
21/10/2022 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 71
20/10/2022 Gia Lai 13, Ninh Thuận 55
19/10/2022 Bình Định 79, Quảng Bình 65, Quảng Trị 60
18/10/2022 Đà Nẵng 77, Khánh Hòa 70
13/10/2022 Gia Lai 25, Ninh Thuận 52
12/10/2022 Bình Định 26, Quảng Bình 59, Quảng Trị 62
11/10/2022 Đà Nẵng 77, Khánh Hòa 70
09/10/2022 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 53
08/10/2022 Khánh Hòa 33, Kon Tum 11
07/10/2022 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 96, Quảng Ngãi 82
06/10/2022 Gia Lai 43, Ninh Thuận 36
05/10/2022 Bình Định 26, Quảng Bình 59, Quảng Trị 62
04/10/2022 Đà Nẵng 47, Khánh Hòa 85
03/10/2022 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 97
02/10/2022 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 53
01/10/2022 Khánh Hòa 56, Kon Tum 80
30/09/2022 Đà Nẵng 18, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 27
29/09/2022 Gia Lai 25, Ninh Thuận 52
28/09/2022 Bình Định 26, Quảng Bình 16, Quảng Trị 10
27/09/2022 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 65
26/09/2022 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 81
25/09/2022 Phú Yên 76, Thừa Thiên Huế 67
24/09/2022 Khánh Hòa 42, Kon Tum 75
22/09/2022 Gia Lai 60, Ninh Thuận 12
21/09/2022 Bình Định 80, Quảng Bình 55, Quảng Trị 61
20/09/2022 Đà Nẵng 62, Khánh Hòa 60
19/09/2022 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 70
18/09/2022 Phú Yên 59, Thừa Thiên Huế 52
17/09/2022 Khánh Hòa 42, Kon Tum 45
16/09/2022 Đà Nẵng 27, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 24
15/09/2022 Gia Lai 32, Ninh Thuận 64
13/09/2022 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 55
12/09/2022 Đắc Lắc 57, Quảng Nam 27
10/09/2022 Khánh Hòa 77, Kon Tum 86
09/09/2022 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 72
08/09/2022 Gia Lai 26, Ninh Thuận 74
07/09/2022 Bình Định 47, Quảng Bình 87, Quảng Trị 02
06/09/2022 Đà Nẵng 98, Khánh Hòa 97
04/09/2022 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 01
03/09/2022 Khánh Hòa 42, Kon Tum 45
02/09/2022 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 12
31/08/2022 Bình Định 13, Quảng Bình 75, Quảng Trị 99
30/08/2022 Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 25
29/08/2022 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 19
28/08/2022 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 01
27/08/2022 Khánh Hòa 75, Kon Tum 62
26/08/2022 Gia Lai 14, Ninh Thuận 52
24/08/2022 Bình Định 80, Quảng Bình 70, Quảng Trị 69
23/08/2022 Đà Nẵng 98, Khánh Hòa 97
22/08/2022 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 71
21/08/2022 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 87
20/08/2022 Khánh Hòa 77, Kon Tum 86
19/08/2022 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 27
18/08/2022 Bình Định 58, Quảng Bình 15, Quảng Trị 68
16/08/2022 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 65
15/08/2022 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 71
14/08/2022 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 87
13/08/2022 Khánh Hòa 57, Kon Tum 85
12/08/2022 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 01
11/08/2022 Bình Định 80, Quảng Bình 70, Quảng Trị 69
09/08/2022 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 17
08/08/2022 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 17
07/08/2022 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 22
06/08/2022 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 58, Quảng Ngãi 26
04/08/2022 Gia Lai 51, Ninh Thuận 90
03/08/2022 Bình Định 80, Quảng Bình 70, Quảng Trị 69
02/08/2022 Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 25
01/08/2022 Đắc Lắc 58, Quảng Nam 82
31/07/2022 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 22
30/07/2022 Khánh Hòa 05, Kon Tum 89
29/07/2022 Đà Nẵng 49, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 45
24/07/2022 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 22
23/07/2022 Khánh Hòa 75, Kon Tum 62
22/07/2022 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 31
21/07/2022 Gia Lai 65, Ninh Thuận 30
20/07/2022 Bình Định 52, Quảng Bình 58, Quảng Trị 49
19/07/2022 Đà Nẵng 61, Khánh Hòa 99
18/07/2022 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 70
17/07/2022 Phú Yên 09, Thừa Thiên Huế 28
15/07/2022 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 74
14/07/2022 Gia Lai 74, Ninh Thuận 92
13/07/2022 Bình Định 95, Quảng Bình 71, Quảng Trị 63
12/07/2022 Đắc Lắc 58, Quảng Nam 82
09/07/2022 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 74
07/07/2022 Gia Lai 41, Ninh Thuận 53
06/07/2022 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 17
05/07/2022 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 97
04/07/2022 Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 37
03/07/2022 Khánh Hòa 25, Kon Tum 61
01/07/2022 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 57
30/06/2022 Gia Lai 41, Ninh Thuận 53
29/06/2022 Bình Định 80, Quảng Bình 38, Quảng Trị 43
28/06/2022 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 17
27/06/2022 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 39
26/06/2022 Khánh Hòa 72, Kon Tum 50
25/06/2022 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 57
23/06/2022 Gia Lai 74, Ninh Thuận 92
22/06/2022 Bình Định 80, Quảng Bình 38, Quảng Trị 43
21/06/2022 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 97
20/06/2022 Phú Yên 09, Thừa Thiên Huế 28
19/06/2022 Khánh Hòa 13, Kon Tum 78
17/06/2022 Gia Lai 69, Ninh Thuận 67
15/06/2022 Bình Định 80, Quảng Bình 38, Quảng Trị 43
13/06/2022 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 97
12/06/2022 Khánh Hòa 72, Kon Tum 50
11/06/2022 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 93
09/06/2022 Gia Lai 26, Ninh Thuận 22
08/06/2022 Bình Định 21, Quảng Bình 76, Quảng Trị 82
07/06/2022 Đà Nẵng 67, Khánh Hòa 17
06/06/2022 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 80
05/06/2022 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 39
04/06/2022 Khánh Hòa 52, Kon Tum 61
03/06/2022 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 70
02/06/2022 Gia Lai 26, Ninh Thuận 22
01/06/2022 Bình Định 80, Quảng Bình 38, Quảng Trị 43
31/05/2022 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 80
29/05/2022 Phú Yên 27, Thừa Thiên Huế 65
28/05/2022 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 21
27/05/2022 Gia Lai 20, Ninh Thuận 36
25/05/2022 Bình Định 42, Quảng Bình 26, Quảng Trị 55
24/05/2022 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 90
23/05/2022 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 80
22/05/2022 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 20
21/05/2022 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 67, Quảng Ngãi 59
20/05/2022 Gia Lai 11, Ninh Thuận 84
18/05/2022 Bình Định 80, Quảng Bình 38, Quảng Trị 43
17/05/2022 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 02
16/05/2022 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 97
15/05/2022 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 65
14/05/2022 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 21
12/05/2022 Gia Lai 26, Ninh Thuận 22
11/05/2022 Bình Định 21, Quảng Bình 76, Quảng Trị 82
09/05/2022 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 06
08/05/2022 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 32
07/05/2022 Khánh Hòa 10, Kon Tum 93
06/05/2022 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 75
05/05/2022 Gia Lai 20, Ninh Thuận 36
04/05/2022 Bình Định 21, Quảng Bình 76, Quảng Trị 82
03/05/2022 Đà Nẵng 49, Khánh Hòa 92
01/05/2022 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 32
29/04/2022 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 04
28/04/2022 Bình Định 42, Quảng Bình 26, Quảng Trị 55
27/04/2022 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 00
26/04/2022 Đắc Lắc 31, Quảng Nam 01
25/04/2022 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 77
23/04/2022 Khánh Hòa 38, Kon Tum 20
22/04/2022 Gia Lai 75, Ninh Thuận 35
21/04/2022 Bình Định 21, Quảng Bình 76, Quảng Trị 82
20/04/2022 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 42
18/04/2022 Đắc Lắc 31, Quảng Nam 01
17/04/2022 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 97
16/04/2022 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 40
13/04/2022 Bình Định 34, Quảng Bình 59, Quảng Trị 34
12/04/2022 Đắc Lắc 54, Quảng Nam 15
10/04/2022 Phú Yên 16, Thừa Thiên Huế 87
09/04/2022 Khánh Hòa 68, Kon Tum 38
08/04/2022 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 44
07/04/2022 Gia Lai 59, Ninh Thuận 88
06/04/2022 Bình Định 04, Quảng Bình 72, Quảng Trị 78
05/04/2022 Đắc Lắc 54, Quảng Nam 15
04/04/2022 Phú Yên 16, Thừa Thiên Huế 87
03/04/2022 Khánh Hòa 44, Kon Tum 49
02/04/2022 Đà Nẵng 06, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 52
01/04/2022 Gia Lai 63, Ninh Thuận 90
30/03/2022 Bình Định 21, Quảng Bình 11, Quảng Trị 93
29/03/2022 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 60
28/03/2022 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 00
27/03/2022 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 70
25/03/2022 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 15
24/03/2022 Gia Lai 00, Ninh Thuận 40
23/03/2022 Bình Định 72, Quảng Bình 91, Quảng Trị 47
22/03/2022 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 00
21/03/2022 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 00
20/03/2022 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 70
19/03/2022 Khánh Hòa 35, Kon Tum 64
18/03/2022 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 44
17/03/2022 Gia Lai 30, Ninh Thuận 41
16/03/2022 Bình Định 05, Quảng Bình 93, Quảng Trị 82
15/03/2022 Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 44
14/03/2022 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 67
12/03/2022 Khánh Hòa 85, Kon Tum 94
11/03/2022 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 82
09/03/2022 Bình Định 22, Quảng Bình 76, Quảng Trị 07
08/03/2022 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 45
07/03/2022 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 70
06/03/2022 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 70
05/03/2022 Khánh Hòa 99, Kon Tum 32
03/03/2022 Gia Lai 82, Ninh Thuận 94
02/03/2022 Bình Định 82, Quảng Bình 85, Quảng Trị 54
01/03/2022 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 00
28/02/2022 Đắc Lắc 28, Quảng Nam 51
27/02/2022 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 53
25/02/2022 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 79
24/02/2022 Gia Lai 82, Ninh Thuận 94
22/02/2022 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 45
21/02/2022 Phú Yên 52, Thừa Thiên Huế 79
19/02/2022 Khánh Hòa 99, Kon Tum 32
18/02/2022 Gia Lai 03, Ninh Thuận 75
16/02/2022 Bình Định 49, Quảng Bình 96, Quảng Trị 54
15/02/2022 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 00
14/02/2022 Đắc Lắc 46, Quảng Nam 14
13/02/2022 Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 93
12/02/2022 Khánh Hòa 73, Kon Tum 46
11/02/2022 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 82
09/02/2022 Bình Định 93, Quảng Bình 50, Quảng Trị 37
08/02/2022 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 20
07/02/2022 Phú Yên 52, Thừa Thiên Huế 31
06/02/2022 Khánh Hòa 35, Kon Tum 50
05/02/2022 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 47
04/02/2022 Gia Lai 03, Ninh Thuận 75
03/02/2022 Bình Định 22, Quảng Bình 76, Quảng Trị 07
02/02/2022 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 84
01/02/2022 Đắc Lắc 96, Quảng Nam 58
30/01/2022 Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 93
29/01/2022 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 82
27/01/2022 Bình Dương 29, Trà Vinh 84, Vĩnh Long 44
25/01/2022 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 84
24/01/2022 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 95
23/01/2022 Khánh Hòa 99, Kon Tum 32
22/01/2022 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 82
20/01/2022 Gia Lai 03, Ninh Thuận 75
18/01/2022 Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 59
17/01/2022 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 15
16/01/2022 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 95
15/01/2022 Khánh Hòa 43, Kon Tum 28
14/01/2022 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 47
13/01/2022 Bình Định 82, Quảng Bình 85, Quảng Trị 54
11/01/2022 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 84
09/01/2022 Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 93
09/01/2022 Khánh Hòa 73, Kon Tum 46
08/01/2022 Đà Nẵng: 41, Quảng Ngãi: 19, Đắc Nông: 49
07/01/2022 Đà Nẵng: 41, Quảng Ngãi: 19, Đắc Nông: 49
06/01/2022 XSBDI 65, XSQB 74 , XSQT 84
04/01/2022 XSDL 34, XSQNA 54
03/01/2022 Huế 72, Phú Yên 76
20/12/2021 xsDL 62 / XS QN 68