Bạn cần phải nạp để lấy số Xỉu chủ Miền Nam chuẩn mới nhất hôm nay

Xỉu chủ Miền Nam

Ngày chốt Nội dung
14/07/2024 Chưa có kết quả hôm nay
12/07/2024 Bình Phước 729, Hậu Giang 928, Hồ Chí Minh 263, Long An 387
11/07/2024 Bình Dương 574, Trà Vinh 528, Vĩnh Long 506
10/07/2024 An Giang 677, Tây Ninh 558, Bình Thuận 950
09/07/2024 Đồng Nai 285, Sóc Trăng 392, Cần Thơ 142
08/07/2024 Bạc Liêu 589, Bến Tre 302, Vũng Tàu 964
07/07/2024 Cà Mau 368, Đồng Tháp 981, Hồ Chí Minh 227
06/07/2024 Kiên Giang 726, Đà Lạt 432, Tiền Giang 469
05/07/2024 Hồ Chí Minh 846, Bình Phước 640, Hậu Giang 857, Long An 898
04/07/2024 Bình Dương 096, Trà Vinh 231, Vĩnh Long 230
03/07/2024 An Giang 917, Bình Thuận 941, Tây Ninh 284
02/07/2024 Đồng Nai 161, Sóc Trăng 691, Cần Thơ 471
30/06/2024 Cà Mau 580, Đồng Tháp 764, Hồ Chí Minh 413
29/06/2024 Đà Lạt 914, Kiên Giang 516, Tiền Giang 492
28/06/2024 Hồ Chí Minh 355, Bình Phước 418, Hậu Giang 423, Long An 346
27/06/2024 Bình Dương 230, Trà Vinh 976, Vĩnh Long 205
26/06/2024 An Giang 352, Tây Ninh 579, Bình Thuận 945
25/06/2024 Cần Thơ 529, Đồng Nai 539, Sóc Trăng 977
24/06/2024 Bạc Liêu 483, Bến Tre 702, Vũng Tàu 471
22/06/2024 Kiên Giang 164, Đà Lạt 726, Tiền Giang 553
21/06/2024 Bình Phước 764, Hậu Giang 084, Hồ Chí Minh 157, Long An 209
20/06/2024 Bình Dương 693, Trà Vinh 650, Vĩnh Long 733
14/06/2024 Bình Dương 974, Trà Vinh 463, Vĩnh Long 911
12/06/2024 An Giang 597, Tây Ninh 856, Bình Thuận 554
11/06/2024 Đồng Nai 792, Sóc Trăng 592, Cần Thơ 842
09/06/2024 Cà Mau 580, Đồng Tháp 764, Hồ Chí Minh 413
08/06/2024 Đà Lạt 529, Kiên Giang 187, Tiền Giang 592
07/06/2024 Bình Phước 470, Hậu Giang 327, Hồ Chí Minh 950, Long An 920
06/06/2024 Bình Dương 546, Trà Vinh 717, Vĩnh Long 188
04/06/2024 Đồng Nai 256, Sóc Trăng 559, Cần Thơ 353
03/06/2024 Bạc Liêu 911, Bến Tre 904, Vũng Tàu 438
02/06/2024 Cà Mau 383, Hồ Chí Minh 172, Đồng Tháp 614
01/06/2024 Đà Lạt 676, Kiên Giang 321, Tiền Giang 231
31/05/2024 Hồ Chí Minh 611, Bình Phước 778, Hậu Giang 497, Long An 409
30/05/2024 Bình Dương 318, Trà Vinh 361, Vĩnh Long 202
29/05/2024 An Giang 672, Bình Thuận 570, Tây Ninh 890
28/05/2024 Cần Thơ 080, Đồng Nai 168, Sóc Trăng 412
27/05/2024 Bạc Liêu 948, Bến Tre 382, Vũng Tàu 738
26/05/2024 Cà Mau 071, Đồng Tháp 934, Hồ Chí Minh 172
21/05/2024 Cần Thơ 122, Đồng Nai 202, Sóc Trăng 205
20/05/2024 Bạc Liêu 271, Bến Tre 233, Vũng Tàu 575
19/05/2024 Cà Mau 071, Đồng Tháp 934, Hồ Chí Minh 172
18/05/2024 Kiên Giang 489, Đà Lạt 545, Tiền Giang 783
17/05/2024 Bình Phước 467, Hậu Giang 903, Hồ Chí Minh 852, Long An 433
15/05/2024 An Giang 352, Tây Ninh 579, Bình Thuận 945
14/05/2024 Đồng Nai 890, Sóc Trăng 259, Cần Thơ 412
13/05/2024 Bạc Liêu 322, Bến Tre 974, Vũng Tàu 601
12/05/2024 Cà Mau 736, Đồng Tháp 690, Hồ Chí Minh 724
11/05/2024 Kiên Giang 763, Đà Lạt 542, Tiền Giang 672
10/05/2024 Bình Phước 470, Hậu Giang 327, Hồ Chí Minh 950, Long An 920
09/05/2024 Bình Dương 230, Trà Vinh 976, Vĩnh Long 205
08/05/2024 An Giang 166, Tây Ninh 754, Bình Thuận 322
07/05/2024 Cần Thơ 603, Đồng Nai 201, Sóc Trăng 141
05/05/2024 Cà Mau 350, Đồng Tháp 710, Hồ Chí Minh 759
04/05/2024 Đà Lạt 134, Kiên Giang 228, Tiền Giang 414
03/05/2024 Hồ Chí Minh 314, Bình Phước 843, Hậu Giang 243, Long An 416
02/05/2024 Bình Dương 741, Trà Vinh 181, Vĩnh Long 166
01/05/2024 An Giang 166, Tây Ninh 754, Bình Thuận 322
30/04/2024 Đồng Nai 192, Sóc Trăng 532, Cần Thơ 962
29/04/2024 Bạc Liêu 939, Bến Tre 660, Vũng Tàu 347
28/04/2024 Cà Mau 071, Đồng Tháp 934, Hồ Chí Minh 172
27/04/2024 Đà Lạt 529, Kiên Giang 187, Tiền Giang 592
26/04/2024 Bình Phước 729, Hậu Giang 928, Hồ Chí Minh 263, Long An 387
25/04/2024 Bình Dương 693, Trà Vinh 650, Vĩnh Long 733
24/04/2024 An Giang 159, Tây Ninh 559, Bình Thuận 836
23/04/2024 Cần Thơ 122, Đồng Nai 202, Sóc Trăng 205
22/04/2024 Bạc Liêu 239, Bến Tre 267, Vũng Tàu 707
21/04/2024 Cà Mau 580, Đồng Tháp 764, Hồ Chí Minh 413
20/04/2024 Kiên Giang 870, Đà Lạt 202, Tiền Giang 161
19/04/2024 Hồ Chí Minh 611, Bình Phước 778, Hậu Giang 497, Long An 409
18/04/2024 Bình Dương 015, Trà Vinh 994, Vĩnh Long 299
17/04/2024 An Giang 429, Tây Ninh 206, Bình Thuận 861
15/04/2024 Bạc Liêu 584, Bến Tre 853, Vũng Tàu 406
14/04/2024 Cà Mau 186, Đồng Tháp 261, Hồ Chí Minh 909
13/04/2024 Kiên Giang 994, Đà Lạt 352, Tiền Giang 241
12/04/2024 Hồ Chí Minh 680, Bình Phước 184, Hậu Giang 610, Long An 494
11/04/2024 Bình Dương 015, Trà Vinh 994, Vĩnh Long 299
09/04/2024 Cần Thơ 344, Đồng Nai 092, Sóc Trăng 537
08/04/2024 Bạc Liêu 271, Bến Tre 233, Vũng Tàu 575
07/04/2024 Cà Mau 243, Đồng Tháp 940, Hồ Chí Minh 059
06/04/2024 Đà Lạt 808, Kiên Giang 260, Tiền Giang 954
05/04/2024 Hồ Chí Minh 167, Bình Phước 590, Hậu Giang 146, Long An 690
04/04/2024 Bình Dương 230, Trà Vinh 976, Vĩnh Long 205
03/04/2024 An Giang 566, Bình Thuận 258, Tây Ninh 605
02/04/2024 Cần Thơ 344, Đồng Nai 092, Sóc Trăng 537
01/04/2024 Bạc Liêu 948, Bến Tre 382, Vũng Tàu 738
31/03/2024 Cà Mau 243, Đồng Tháp 940, Hồ Chí Minh 059
30/03/2024 Kiên Giang 210, Đà Lạt 653, Tiền Giang 228
29/03/2024 Hồ Chí Minh 611, Bình Phước 778, Hậu Giang 497, Long An 409
28/03/2024 Bình Dương 928, Trà Vinh 391, Vĩnh Long 295
27/03/2024 An Giang 301, Tây Ninh 992, Bình Thuận 395
26/03/2024 Đồng Nai 161, Sóc Trăng 691, Cần Thơ 471
25/03/2024 Bạc Liêu 138, Bến Tre 883, Vũng Tàu 805
24/03/2024 Cà Mau 934, Đồng Tháp 910, Hồ Chí Minh 658
22/03/2024 Bình Phước 470, Hậu Giang 327, Hồ Chí Minh 950, Long An 920
20/03/2024 An Giang 159, Tây Ninh 559, Bình Thuận 836
19/03/2024 Cần Thơ 080, Đồng Nai 168, Sóc Trăng 412
18/03/2024 Bạc Liêu 948, Bến Tre 382, Vũng Tàu 738
16/03/2024 Đà Lạt 103, Kiên Giang 665, Tiền Giang 956
15/03/2024 Bình Phước 420, Hậu Giang 707, Hồ Chí Minh 879, Long An 377
14/03/2024 Bình Dương 574, Trà Vinh 528, Vĩnh Long 506
12/03/2024 Đồng Nai 192, Sóc Trăng 532, Cần Thơ 962
10/03/2024 Cà Mau 515, Hồ Chí Minh 244, Đồng Tháp 938
09/03/2024 Đà Lạt 103, Kiên Giang 665, Tiền Giang 956
08/03/2024 Bình Phước 420, Hậu Giang 707, Hồ Chí Minh 879, Long An 377
07/03/2024 Bình Dương 318, Trà Vinh 361, Vĩnh Long 202
17/02/2024 Kiên Giang 619, Đà Lạt 932, Tiền Giang 308
16/02/2024 Bình Phước 470, Hậu Giang 327, Hồ Chí Minh 950, Long An 920
15/02/2024 Bình Dương 318, Trà Vinh 361, Vĩnh Long 202
14/02/2024 An Giang 352, Tây Ninh 579, Bình Thuận 945
13/02/2024 Cần Thơ 529, Đồng Nai 539, Sóc Trăng 977
12/02/2024 Bạc Liêu 758, Bến Tre 317, Vũng Tàu 343
05/02/2024 Bạc Liêu 758, Bến Tre 317, Vũng Tàu 343
04/02/2024 Cà Mau 666, Hồ Chí Minh 395, Đồng Tháp 984
03/02/2024 Kiên Giang 763, Đà Lạt 542, Tiền Giang 672
02/02/2024 Bình Phước 746, Hậu Giang 154, Hồ Chí Minh 799, Long An 403
01/02/2024 Bình Dương 345, Trà Vinh 747, Vĩnh Long 906
31/01/2024 An Giang 352, Tây Ninh 579, Bình Thuận 945
30/01/2024 Cần Thơ 120, Đồng Nai 495, Sóc Trăng 602
29/01/2024 Bạc Liêu 733, Bến Tre 864, Vũng Tàu 383
28/01/2024 Cà Mau 965, Hồ Chí Minh 116, Đồng Tháp 556
27/01/2024 Đà Lạt 480, Kiên Giang 901, Tiền Giang 230
26/01/2024 Hồ Chí Minh 690, Bình Phước 945, Hậu Giang 597, Long An 410
24/01/2024 An Giang 352, Tây Ninh 579, Bình Thuận 945
23/01/2024 Đồng Nai 665, Sóc Trăng 902, Cần Thơ 630
22/01/2024 Bạc Liêu 733, Bến Tre 864, Vũng Tàu 383
21/01/2024 Cà Mau 467, Hồ Chí Minh 895, Đồng Tháp 110
20/01/2024 Kiên Giang 149, Đà Lạt 711, Tiền Giang 697
19/01/2024 Bình Phước 732, Hậu Giang 331, Hồ Chí Minh 271, Long An 648
17/01/2024 An Giang 455, Bình Thuận 804, Tây Ninh 630
16/01/2024 Cần Thơ 815, Đồng Nai 240, Sóc Trăng 263
15/01/2024 Bạc Liêu 322, Bến Tre 974, Vũng Tàu 601
14/01/2024 Cà Mau 403, Hồ Chí Minh 466, Đồng Tháp 448
13/01/2024 Kiên Giang 149, Đà Lạt 711, Tiền Giang 697
12/01/2024 Hồ Chí Minh 640, Bình Phước 078, Hậu Giang 566, Long An 124
10/01/2024 An Giang 314, Tây Ninh 278, Bình Thuận 554
08/01/2024 Bạc Liêu 262, Bến Tre 731, Vũng Tàu 191
07/01/2024 Cà Mau 304, Hồ Chí Minh 442, Đồng Tháp 520
06/01/2024 Kiên Giang 318, Đà Lạt 761, Tiền Giang 990
05/01/2024 Bình Phước 732, Hậu Giang 331, Hồ Chí Minh 271, Long An 648
04/01/2024 Bình Dương 454, Trà Vinh 277, Vĩnh Long 171
03/01/2024 An Giang 902, Tây Ninh 278, Bình Thuận 170
02/01/2024 Cần Thơ 815, Đồng Nai 240, Sóc Trăng 263
01/01/2024 Bạc Liêu 636, Bến Tre 773, Vũng Tàu 706
31/12/2023 Cà Mau 350, Đồng Tháp 710, Hồ Chí Minh 759
30/12/2023 Đà Lạt 292, Kiên Giang 682, Tiền Giang 022
29/12/2023 Hồ Chí Minh 267, Bình Phước 701, Hậu Giang 289, Long An 641
23/12/2023 Kiên Giang 318, Đà Lạt 761, Tiền Giang 990
22/12/2023 Hồ Chí Minh 319, Bình Phước 468, Hậu Giang 701, Long An 417
21/12/2023 Bình Dương 049, Trà Vinh 525, Vĩnh Long 996
20/12/2023 An Giang 267, Tây Ninh 692, Bình Thuận 804
18/12/2023 Bạc Liêu 911, Bến Tre 904, Vũng Tàu 438
17/12/2023 Cà Mau 223, Hồ Chí Minh 233, Đồng Tháp 325
16/12/2023 Kiên Giang 216, Đà Lạt 606, Tiền Giang 536
13/12/2023 An Giang 355, Tây Ninh 438, Bình Thuận 325
12/12/2023 Đồng Nai 792, Sóc Trăng 636, Cần Thơ 133
11/12/2023 Cà Mau 131, Hồ Chí Minh 286, Đồng Tháp 556
09/12/2023 Đà Lạt 914, Kiên Giang 516, Tiền Giang 492
08/12/2023 Bình Phước 867, Hậu Giang 376, Hồ Chí Minh 430, Long An 554
07/12/2023 Bình Dương 049, Trà Vinh 525, Vĩnh Long 996
06/12/2023 An Giang 627, Tây Ninh 658, Bình Thuận 429
05/12/2023 Đồng Nai 286, Sóc Trăng 709, Cần Thơ 958
04/12/2023 Bạc Liêu 229, Bến Tre 547, Vũng Tàu 940
03/12/2023 Cà Mau 481, Hồ Chí Minh 975, Đồng Tháp 441
02/12/2023 Kiên Giang 116, Đà Lạt 287, Tiền Giang 923
01/12/2023 Hồ Chí Minh 383, Bình Phước 655, Hậu Giang 775, Long An 269
29/11/2023 An Giang 560, Tây Ninh 812, Bình Thuận 159
28/11/2023 Cần Thơ 159, Đồng Nai 395, Sóc Trăng 099
27/11/2023 Bạc Liêu 229, Bến Tre 547, Vũng Tàu 940
26/11/2023 Cà Mau 632, Hồ Chí Minh 603, Đồng Tháp 988
24/11/2023 Bình Phước 901, Hậu Giang 546, Hồ Chí Minh 238, Long An 272
23/11/2023 Bình Dương 198, Trà Vinh 294, Vĩnh Long 172
22/11/2023 An Giang 766, Bình Thuận 178, Tây Ninh 992
21/11/2023 Cần Thơ 143, Đồng Nai 719, Sóc Trăng 826
20/11/2023 Bạc Liêu 680, Bến Tre 800, Vũng Tàu 176
19/11/2023 Cà Mau 304, Hồ Chí Minh 442, Đồng Tháp 520
18/11/2023 Kiên Giang 563, Đà Lạt 511, Tiền Giang 668
17/11/2023 Hồ Chí Minh 849, Bình Phước 316, Hậu Giang 321, Long An 584
16/11/2023 Bình Dương 179, Trà Vinh 513, Vĩnh Long 704
15/11/2023 An Giang 627, Tây Ninh 658, Bình Thuận 429
14/11/2023 Đồng Nai 956, Sóc Trăng 724, Cần Thơ 123
13/11/2023 Bạc Liêu 796, Bến Tre 424, Vũng Tàu 771
11/11/2023 Kiên Giang 216, Đà Lạt 606, Tiền Giang 536
10/11/2023 Hồ Chí Minh 442, Bình Phước 352, Hậu Giang 228, Long An 855
09/11/2023 Bình Dương 806, Trà Vinh 376, Vĩnh Long 526
08/11/2023 An Giang 627, Tây Ninh 658, Bình Thuận 429
07/11/2023 Đồng Nai 792, Sóc Trăng 636, Cần Thơ 133
06/11/2023 Bạc Liêu 418, Bến Tre 369, Vũng Tàu 919
04/11/2023 Kiên Giang 116, Đà Lạt 287, Tiền Giang 923
03/11/2023 Hồ Chí Minh 469, Bình Phước 723, Hậu Giang 521, Long An 405
31/10/2023 Đồng Nai 792, Sóc Trăng 636, Cần Thơ 133
30/10/2023 Bạc Liêu 966, Bến Tre 976, Vũng Tàu 790
29/10/2023 Cà Mau 203, Hồ Chí Minh 844, Đồng Tháp 315
28/10/2023 Kiên Giang 549, Đà Lạt 905, Tiền Giang 733
27/10/2023 Hồ Chí Minh 799, Bình Phước 970, Hậu Giang 674, Long An 112
26/10/2023 Bình Dương 435, Trà Vinh 298, Vĩnh Long 833
25/10/2023 An Giang 808, Bình Thuận 134, Tây Ninh 858
24/10/2023 Cần Thơ 820, Đồng Nai 609, Sóc Trăng 757
23/10/2023 Bạc Liêu 758, Bến Tre 701, Vũng Tàu 489
22/10/2023 Cà Mau 169, Hồ Chí Minh 507, Đồng Tháp 357
20/10/2023 Hồ Chí Minh 993, Bình Phước 916, Hậu Giang 443, Long An 945
19/10/2023 Bình Dương 539, Trà Vinh 491, Vĩnh Long 661
18/10/2023 An Giang 808, Bình Thuận 134, Tây Ninh 858
16/10/2023 Bạc Liêu 966, Bến Tre 976, Vũng Tàu 790
15/10/2023 Cà Mau 169, Hồ Chí Minh 507, Đồng Tháp 357
14/10/2023 Đà Lạt 620, Kiên Giang 453, Tiền Giang 246
13/10/2023 Hồ Chí Minh 163, Bình Phước 894, Hậu Giang 484, Long An 625
12/10/2023 Bình Dương 539, Trà Vinh 491, Vĩnh Long 661
11/10/2023 An Giang 389, Tây Ninh 410, Bình Thuận 829
06/10/2023 Bình Phước 268, Hậu Giang 278, Hồ Chí Minh 676, Long An 778
05/10/2023 Bình Dương 406, Trà Vinh 843, Vĩnh Long 261
04/10/2023 An Giang 389, Tây Ninh 410, Bình Thuận 829
03/10/2023 Bạc Liêu 186, Bến Tre 634, Vũng Tàu 676
01/10/2023 Cà Mau 357, Hồ Chí Minh 629, Đồng Tháp 228
29/09/2023 Bình Phước 060, Hậu Giang 075, Hồ Chí Minh 175, Long An 039
27/09/2023 An Giang 389, Tây Ninh 410, Bình Thuận 829
26/09/2023 Đồng Nai 482, Sóc Trăng 972, Cần Thơ 302
24/09/2023 Cà Mau 364, Đồng Tháp 053, Hồ Chí Minh 681
23/09/2023 Kiên Giang 176, Đà Lạt 487, Tiền Giang 699
22/09/2023 Hồ Chí Minh 786, Bình Phước 131, Hậu Giang 894, Long An 100
21/09/2023 Bình Dương 360, Trà Vinh 724, Vĩnh Long 513
20/09/2023 An Giang 312, Tây Ninh 718, Bình Thuận 991
19/09/2023 Đồng Nai 259, Sóc Trăng 645, Cần Thơ 276
18/09/2023 Bạc Liêu 067, Bến Tre 372, Vũng Tàu 958
17/09/2023 Cà Mau 671, Đồng Tháp 031, Hồ Chí Minh 720
16/09/2023 Đà Lạt 684, Kiên Giang 943, Tiền Giang 967
14/09/2023 Bình Dương 438, Trà Vinh 996, Vĩnh Long 897
13/09/2023 Đồng Nai 259, Sóc Trăng 645, Cần Thơ 276
11/09/2023 Bạc Liêu 592, Bến Tre 517, Vũng Tàu 381
10/09/2023 Cà Mau 853, Hồ Chí Minh 130, Đồng Tháp 409
09/09/2023 Kiên Giang 794, Đà Lạt 596, Tiền Giang 280
08/09/2023 Hồ Chí Minh 674, Bình Phước 346, Hậu Giang 525, Long An 599
07/09/2023 Bình Dương 676, Trà Vinh 196, Vĩnh Long 141
06/09/2023 An Giang 892, Tây Ninh 508, Bình Thuận 427
05/09/2023 Đồng Nai 929, Sóc Trăng 756, Cần Thơ 330
04/09/2023 Bạc Liêu 592, Bến Tre 517, Vũng Tàu 381
03/09/2023 Cà Mau 788, Hồ Chí Minh 752, Đồng Tháp 931
02/09/2023 Đà Lạt 491, Kiên Giang 722, Tiền Giang 469
01/09/2023 Hồ Chí Minh 674, Bình Phước 346, Hậu Giang 525, Long An 599
30/08/2023 An Giang 453, Tây Ninh 113, Bình Thuận 802
29/08/2023 Đồng Nai 977, Sóc Trăng 106, Cần Thơ 924
28/08/2023 Bạc Liêu 426, Bến Tre 816, Vũng Tàu 658
27/08/2023 Cà Mau 853, Hồ Chí Minh 130, Đồng Tháp 409
25/08/2023 Bình Phước 306, Hậu Giang 050, Hồ Chí Minh 367, Long An 143
24/08/2023 Bình Dương 100, Trà Vinh 591, Vĩnh Long 739
23/08/2023 An Giang 768, Tây Ninh 648, Bình Thuận 365
22/08/2023 Cần Thơ 250, Đồng Nai 451, Sóc Trăng 986
21/08/2023 Bạc Liêu 471, Bến Tre 107, Vũng Tàu 182
20/08/2023 Cà Mau 165, Hồ Chí Minh 192, Đồng Tháp 514
19/08/2023 Kiên Giang 365, Đà Lạt 189, Tiền Giang 530
17/08/2023 Bình Dương 586, Trà Vinh 537, Vĩnh Long 500
03/08/2023 Bình Dương 122, Trà Vinh 326, Vĩnh Long 949
02/08/2023 An Giang 193, Tây Ninh 100, Bình Thuận 417
01/08/2023 Bạc Liêu 131, Bến Tre 261, Vũng Tàu 540
30/07/2023 Cà Mau 822, Hồ Chí Minh 482, Đồng Tháp 307
29/07/2023 Đà Lạt 735, Kiên Giang 449, Tiền Giang 837
28/07/2023 Hồ Chí Minh 475, Bình Phước 949, Hậu Giang 646, Long An 947
27/07/2023 Bình Dương 586, Trà Vinh 537, Vĩnh Long 500
26/07/2023 Đồng Nai 524, Sóc Trăng 281, Cần Thơ 506
24/07/2023 Bạc Liêu 962, Bến Tre 594, Vũng Tàu 907
23/07/2023 Cà Mau 822, Hồ Chí Minh 482, Đồng Tháp 307
22/07/2023 Kiên Giang 135, Đà Lạt 989, Tiền Giang 388
21/07/2023 Bình Phước 354, Hậu Giang 114, Hồ Chí Minh 503, Long An 377
20/07/2023 Bình Dương 618, Trà Vinh 596, Vĩnh Long 966
19/07/2023 An Giang 603, Tây Ninh 986, Bình Thuận 646
18/07/2023 Đồng Nai 524, Sóc Trăng 281, Cần Thơ 506
17/07/2023 Bạc Liêu 883, Bến Tre 225, Vũng Tàu 941
16/07/2023 Cà Mau 154, Hồ Chí Minh 408, Đồng Tháp 940
15/07/2023 Kiên Giang 953, Đà Lạt 850, Tiền Giang 936
14/07/2023 Hồ Chí Minh 314, Bình Phước 844, Hậu Giang 733, Long An 690
13/07/2023 Bình Dương 618, Trà Vinh 596, Vĩnh Long 966
09/07/2023 Cà Mau 364, Hồ Chí Minh 339, Đồng Tháp 605
08/07/2023 Kiên Giang 643, Đà Lạt 177, Tiền Giang 212
07/07/2023 Hồ Chí Minh 314, Bình Phước 844, Hậu Giang 733, Long An 690
06/07/2023 Bình Dương 618, Trà Vinh 596, Vĩnh Long 966
05/07/2023 An Giang 261, Tây Ninh 956, Bình Thuận 608
04/07/2023 Đồng Nai 152, Sóc Trăng 741, Cần Thơ 994
03/07/2023 Bạc Liêu 926, Bến Tre 301, Vũng Tàu 809
02/07/2023 Đà Lạt 276, Kiên Giang 776, Tiền Giang 727
30/06/2023 Bình Dương 982, Trà Vinh 487, Vĩnh Long 291
28/06/2023 An Giang 705, Bình Thuận 977, Tây Ninh 995
27/06/2023 Cần Thơ 447, Đồng Nai 468, Sóc Trăng 670
26/06/2023 Bạc Liêu 577, Bến Tre 795, Vũng Tàu 709
25/06/2023 Cà Mau 105, Hồ Chí Minh 705, Đồng Tháp 612
24/06/2023 Bình Phước 539, Hậu Giang 051, Hồ Chí Minh 639, Long An 928
22/06/2023 Bình Dương 507, Trà Vinh 376, Vĩnh Long 907
21/06/2023 An Giang 483, Tây Ninh 519, Bình Thuận 514
20/06/2023 Cần Thơ 481, Đồng Nai 254, Sóc Trăng 582
19/06/2023 Bạc Liêu 926, Bến Tre 301, Vũng Tàu 809
18/06/2023 Cà Mau 947, Đồng Tháp 597, Hồ Chí Minh 583
17/06/2023 Đà Lạt 276, Kiên Giang 776, Tiền Giang 727
16/06/2023 Bình Phước 531, Hậu Giang 287, Hồ Chí Minh 972, Long An 528
14/06/2023 An Giang 172, Bình Thuận 636, Tây Ninh 864
13/06/2023 Cần Thơ 481, Đồng Nai 254, Sóc Trăng 582
12/06/2023 Bạc Liêu 882, Bến Tre 248, Vũng Tàu 144
11/06/2023 Cà Mau 746, Hồ Chí Minh 154, Đồng Tháp 840
09/06/2023 Bình Phước 598, Hậu Giang 241, Hồ Chí Minh 019, Long An 542
08/06/2023 Bình Dương 332, Trà Vinh 337, Vĩnh Long 155
06/06/2023 Đồng Nai 848, Sóc Trăng 227, Cần Thơ 902
05/06/2023 Bạc Liêu 577, Bến Tre 795, Vũng Tàu 709
03/06/2023 Kiên Giang 533, Đà Lạt 203, Tiền Giang 297
02/06/2023 Hồ Chí Minh 599, Bình Phước 111, Hậu Giang 379, Long An 243
01/06/2023 Bình Dương 135, Trà Vinh 236, Vĩnh Long 868
31/05/2023 An Giang 759, Tây Ninh 771, Bình Thuận 663
30/05/2023 Đồng Nai 848, Sóc Trăng 227, Cần Thơ 902
29/05/2023 Bạc Liêu 890, Bến Tre 978, Vũng Tàu 172
28/05/2023 Cà Mau 947, Đồng Tháp 597, Hồ Chí Minh 583
27/05/2023 Đà Lạt 194, Kiên Giang 158, Tiền Giang 125
26/05/2023 Bình Phước 842, Hậu Giang 039, Hồ Chí Minh 580, Long An 123
25/05/2023 Bình Dương 410, Trà Vinh 107, Vĩnh Long 635
24/05/2023 An Giang 705, Bình Thuận 977, Tây Ninh 995
23/05/2023 Đồng Nai 141, Sóc Trăng 104, Cần Thơ 297
21/05/2023 Cà Mau 947, Đồng Tháp 597, Hồ Chí Minh 583
20/05/2023 Đà Lạt 276, Kiên Giang 776, Tiền Giang 727
19/05/2023 Bình Phước 969, Hậu Giang 143, Hồ Chí Minh 220, Long An 189
18/05/2023 Bình Dương 783, Trà Vinh 397, Vĩnh Long 178
17/05/2023 An Giang 483, Tây Ninh 519, Bình Thuận 514
16/05/2023 Cần Thơ 867, Đồng Nai 789, Sóc Trăng 492
15/05/2023 Bạc Liêu 341, Bến Tre 876, Vũng Tàu 687
14/05/2023 Cà Mau 733, Đồng Tháp 237, Hồ Chí Minh 448
13/05/2023 Kiên Giang 131, Đà Lạt 589, Tiền Giang 118
12/05/2023 Hồ Chí Minh 585, Bình Phước 197, Hậu Giang 251, Long An 032
11/05/2023 Bình Dương 431, Trà Vinh 839, Vĩnh Long 355
10/05/2023 An Giang 809, Bình Thuận 076, Tây Ninh 852
09/05/2023 Cần Thơ 950, Đồng Nai 045, Sóc Trăng 154
08/05/2023 Bạc Liêu 164, Bến Tre 366, Vũng Tàu 979
07/05/2023 Cà Mau 967, Đồng Tháp 373, Hồ Chí Minh 863
06/05/2023 Kiên Giang 131, Đà Lạt 589, Tiền Giang 118
05/05/2023 Bình Phước 979, Hậu Giang 899, Hồ Chí Minh 809, Long An 894
04/05/2023 Bình Dương 783, Trà Vinh 397, Vĩnh Long 178
03/05/2023 An Giang 483, Tây Ninh 519, Bình Thuận 514
02/05/2023 Cần Thơ 881, Đồng Nai 508, Sóc Trăng 423
01/05/2023 Bạc Liêu 164, Bến Tre 366, Vũng Tàu 979
30/04/2023 Cà Mau 967, Đồng Tháp 373, Hồ Chí Minh 863
29/04/2023 Đà Lạt 493, Kiên Giang 885, Tiền Giang 411
28/04/2023 Bình Phước 979, Hậu Giang 899, Hồ Chí Minh 809, Long An 894
27/04/2023 Bình Dương 797, Trà Vinh 267, Vĩnh Long 113
26/04/2023 An Giang 809, Bình Thuận 076, Tây Ninh 852
25/04/2023 Đồng Nai 133, Sóc Trăng 573, Cần Thơ 268
24/04/2023 Bạc Liêu 164, Bến Tre 366, Vũng Tàu 979
23/04/2023 Cà Mau 645, Hồ Chí Minh 942, Đồng Tháp 122
22/04/2023 Đà Lạt 279, Kiên Giang 220, Tiền Giang 321
21/04/2023 Bình Phước 487, Hậu Giang 296, Hồ Chí Minh 278, Long An 180
20/04/2023 Bình Dương 783, Trà Vinh 397, Vĩnh Long 178
19/04/2023 An Giang 809, Bình Thuận 076, Tây Ninh 852
18/04/2023 Đồng Nai 133, Sóc Trăng 573, Cần Thơ 268
17/04/2023 Bạc Liêu 280, Bến Tre 346, Vũng Tàu 133
16/04/2023 Cà Mau 685, Đồng Tháp 449, Hồ Chí Minh 165
15/04/2023 Kiên Giang 105, Đà Lạt 201, Tiền Giang 412
14/04/2023 Bình Phước 531, Hậu Giang 949, Hồ Chí Minh 444, Long An 175
13/04/2023 Bình Dương 056, Trà Vinh 839, Vĩnh Long 976
12/04/2023 An Giang 863, Bình Thuận 599, Tây Ninh 757
11/04/2023 Đồng Nai 495, Sóc Trăng 524, Cần Thơ 540
10/04/2023 Bạc Liêu 369, Bến Tre 329, Vũng Tàu 526
09/04/2023 Cà Mau 593, Đồng Tháp 022, Hồ Chí Minh 484
07/04/2023 Bình Phước 531, Hậu Giang 949, Hồ Chí Minh 444, Long An 175
06/04/2023 Bình Dương 056, Trà Vinh 839, Vĩnh Long 976
05/04/2023 An Giang 854, Bình Thuận 613, Tây Ninh 954
04/04/2023 Cần Thơ 891, Đồng Nai 158, Sóc Trăng 618
03/04/2023 Bạc Liêu 113, Bến Tre 780, Vũng Tàu 448
02/04/2023 Cà Mau 593, Đồng Tháp 022, Hồ Chí Minh 484
01/04/2023 Kiên Giang 221, Đà Lạt 316, Tiền Giang 922
31/03/2023 Bình Phước 531, Hậu Giang 949, Hồ Chí Minh 444, Long An 175
30/03/2023 Bình Dương 804, Trà Vinh 105, Vĩnh Long 168
29/03/2023 An Giang 863, Bình Thuận 599, Tây Ninh 757
28/03/2023 Cần Thơ 314, Đồng Nai 905, Sóc Trăng 303
27/03/2023 Bạc Liêu 113, Bến Tre 780, Vũng Tàu 448
26/03/2023 Cà Mau 883, Đồng Tháp 088, Hồ Chí Minh 971
25/03/2023 Kiên Giang 221, Đà Lạt 316, Tiền Giang 922
24/03/2023 Bình Phước 623, Hậu Giang 632, Hồ Chí Minh 607, Long An 598
23/03/2023 Bình Dương 336, Trà Vinh 821, Vĩnh Long 965
22/03/2023 An Giang 829, Tây Ninh 441, Bình Thuận 653
21/03/2023 Cần Thơ 314, Đồng Nai 905, Sóc Trăng 303
20/03/2023 Bạc Liêu 584, Bến Tre 464, Vũng Tàu 251
19/03/2023 Cà Mau 125, Đồng Tháp 332, Hồ Chí Minh 731
17/03/2023 Bình Phước 623, Hậu Giang 632, Hồ Chí Minh 607, Long An 598
16/03/2023 Bình Dương 865, Trà Vinh 336, Vĩnh Long 541
15/03/2023 An Giang 225, Bình Thuận 133, Tây Ninh 545
14/03/2023 Cần Thơ 426, Đồng Nai 472, Sóc Trăng 121
13/03/2023 Bạc Liêu 261, Bến Tre 738, Vũng Tàu 258
12/03/2023 Cà Mau 125, Đồng Tháp 332, Hồ Chí Minh 731
11/03/2023 Kiên Giang 767, Đà Lạt 468, Tiền Giang 628
10/03/2023 Bình Dương 950, Trà Vinh 528, Vĩnh Long 234
08/03/2023 An Giang 364, Bình Thuận 450, Tây Ninh 764
07/03/2023 Cần Thơ 426, Đồng Nai 472, Sóc Trăng 121
06/03/2023 Bạc Liêu 241, Bến Tre 303, Vũng Tàu 149
05/03/2023 Cà Mau 771, Đồng Tháp 267, Hồ Chí Minh 125
04/03/2023 Kiên Giang 767, Đà Lạt 468, Tiền Giang 628
03/03/2023 Bình Phước 210, Hậu Giang 590, Hồ Chí Minh 073, Long An 326
02/03/2023 Bình Dương 750, Trà Vinh 821, Vĩnh Long 523
01/03/2023 An Giang 860, Tây Ninh 328, Bình Thuận 106
28/02/2023 Đồng Nai 238, Sóc Trăng 848, Cần Thơ 630
27/02/2023 Bạc Liêu 102, Bến Tre 802, Vũng Tàu 756
26/02/2023 Cà Mau 376, Hồ Chí Minh 747, Đồng Tháp 978
25/02/2023 Kiên Giang 767, Đà Lạt 468, Tiền Giang 628
24/02/2023 Hồ Chí Minh 486, Bình Phước 374, Hậu Giang 658, Long An 389
23/02/2023 Bình Dương 601, Trà Vinh 249, Vĩnh Long 858
18/02/2023 Đà Lạt 883, Kiên Giang 868, Tiền Giang 542
17/02/2023 Hồ Chí Minh 486, Bình Phước 374, Hậu Giang 658, Long An 389
16/02/2023 Bình Dương 490, Trà Vinh 775, Vĩnh Long 466
15/02/2023 An Giang 463, Tây Ninh 309, Bình Thuận 580
14/02/2023 Cần Thơ 812, Đồng Nai 484, Sóc Trăng 292
13/02/2023 Bạc Liêu 053, Bến Tre 862, Vũng Tàu 289
12/02/2023 Cà Mau 575, Đồng Tháp 515, Hồ Chí Minh 404
11/02/2023 Kiên Giang 544, Đà Lạt 618, Tiền Giang 533
10/02/2023 Hồ Chí Minh 480, Bình Phước 222, Hậu Giang 692, Long An 735
09/02/2023 Bình Dương 974, Trà Vinh 638, Vĩnh Long 981
07/02/2023 Đồng Nai 646, Sóc Trăng 653, Cần Thơ 448
06/02/2023 Bạc Liêu 292, Bến Tre 432, Vũng Tàu 469
05/02/2023 Cà Mau 231, Hồ Chí Minh 650, Đồng Tháp 381
03/02/2023 Bình Phước 933, Hậu Giang 418, Hồ Chí Minh 651, Long An 980
01/02/2023 An Giang 279, Bình Thuận 853, Tây Ninh 301
31/01/2023 Đồng Nai 646, Sóc Trăng 653, Cần Thơ 448
30/01/2023 Bạc Liêu 662, Bến Tre 401, Vũng Tàu 725
28/01/2023 Đà Lạt 503, Kiên Giang 155, Tiền Giang 069
27/01/2023 Bình Phước 202, Hậu Giang 507, Hồ Chí Minh 308, Long An 789
26/01/2023 Bình Dương 459, Trà Vinh 208, Vĩnh Long 224
25/01/2023 An Giang 003, Bình Thuận 929, Tây Ninh 443
24/01/2023 Cần Thơ 205, Đồng Nai 938, Sóc Trăng 388
23/01/2023 Bạc Liêu 440, Bến Tre 483, Vũng Tàu 978
22/01/2023 Cà Mau 838, Đồng Tháp 673, Hồ Chí Minh 546
21/01/2023 Đà Lạt 637, Kiên Giang 954, Tiền Giang 671
20/01/2023 Bình Phước 810, Hậu Giang 462, Hồ Chí Minh 033, Long An 445
19/01/2023 Bình Dương 477, Trà Vinh 662, Vĩnh Long 683
17/01/2023 Cần Thơ 951, Đồng Nai 354, Sóc Trăng 352
15/01/2023 Cà Mau 069, Đồng Tháp 679, Hồ Chí Minh 973
14/01/2023 Đà Lạt 503, Kiên Giang 155, Tiền Giang 069
13/01/2023 Bình Phước 202, Hậu Giang 507, Hồ Chí Minh 308, Long An 789
12/01/2023 Bình Dương 459, Trà Vinh 208, Vĩnh Long 224
11/01/2023 An Giang 365, Bình Thuận 601, Tây Ninh 636
10/01/2023 Cần Thơ 219, Đồng Nai 564, Sóc Trăng 985
09/01/2023 Bạc Liêu 324, Bến Tre 122, Vũng Tàu 900
08/01/2023 Cà Mau 645, Đồng Tháp 272, Hồ Chí Minh 464
07/01/2023 Đà Lạt 637, Kiên Giang 954, Tiền Giang 671
06/01/2023 Bình Phước 202, Hậu Giang 507, Hồ Chí Minh 308, Long An 789
05/01/2023 Bình Dương 459, Trà Vinh 208, Vĩnh Long 224
04/01/2023 An Giang 711, Bình Thuận 969, Tây Ninh 668
03/01/2023 Cần Thơ 257, Đồng Nai 583, Sóc Trăng 025
02/01/2023 Bạc Liêu 832, Bến Tre 485, Vũng Tàu 903
30/12/2022 Bình Phước 755, Hậu Giang 606, Hồ Chí Minh 749, Long An 724
29/12/2022 Bình Dương 819, Trà Vinh 512, Vĩnh Long 509
28/12/2022 An Giang 684, Bình Thuận 615, Tây Ninh 755
27/12/2022 Cần Thơ 166, Đồng Nai 627, Sóc Trăng 791
26/12/2022 Bạc Liêu 143, Bến Tre 390, Vũng Tàu 446
25/12/2022 Cà Mau 645, Đồng Tháp 272, Hồ Chí Minh 464
24/12/2022 Đà Lạt 215, Kiên Giang 871, Tiền Giang 660
23/12/2022 Bình Phước 677, Hậu Giang 598, Hồ Chí Minh 500, Long An 934
22/12/2022 Bình Dương 477, Trà Vinh 662, Vĩnh Long 683
21/12/2022 An Giang 711, Bình Thuận 969, Tây Ninh 668
20/12/2022 Cần Thơ 690, Đồng Nai 166, Sóc Trăng 744
19/12/2022 Bạc Liêu 832, Bến Tre 485, Vũng Tàu 903
17/12/2022 Đà Lạt 515, Kiên Giang 527, Tiền Giang 716
16/12/2022 Bình Phước 755, Hậu Giang 606, Hồ Chí Minh 749, Long An 724
15/12/2022 Bình Dương 235, Trà Vinh 104, Vĩnh Long 567
14/12/2022 An Giang 525, Bình Thuận 850, Tây Ninh 526
13/12/2022 Cần Thơ 166, Đồng Nai 627, Sóc Trăng 791
12/12/2022 Bạc Liêu 832, Bến Tre 485, Vũng Tàu 903
11/12/2022 Đà Lạt 621, Kiên Giang 812, Tiền Giang 773
09/12/2022 Bình Phước 939, Hậu Giang 576, Hồ Chí Minh 601, Long An 837
08/12/2022 Bình Dương 235, Trà Vinh 104, Vĩnh Long 567
06/12/2022 Cần Thơ 567, Đồng Nai 591, Sóc Trăng 645
05/12/2022 Bạc Liêu 665, Bến Tre 454, Vũng Tàu 918
04/12/2022 Cà Mau 893, Đồng Tháp 839, Hồ Chí Minh 610
03/12/2022 Đà Lạt 926, Kiên Giang 519, Tiền Giang 379
02/12/2022 Bình Phước 857, Hậu Giang 639, Hồ Chí Minh 467, Long An 794
01/12/2022 Bình Dương 733, Trà Vinh 214, Vĩnh Long 665
30/11/2022 An Giang 751, Bình Thuận 194, Tây Ninh 074
29/11/2022 Cần Thơ 544, Đồng Nai 750, Sóc Trăng 498
28/11/2022 Bạc Liêu 665, Bến Tre 454, Vũng Tàu 918
27/11/2022 Cà Mau 103, Đồng Tháp 143, Hồ Chí Minh 455
26/11/2022 Đà Lạt 310, Kiên Giang 247, Tiền Giang 627
25/11/2022 Bình Phước 371, Hậu Giang 926, Hồ Chí Minh 128, Long An 568
24/11/2022 Bình Dương 477, Trà Vinh 449, Vĩnh Long 329
23/11/2022 An Giang 856, Bình Thuận 559, Tây Ninh 176
22/11/2022 Cần Thơ 943, Đồng Nai 487, Sóc Trăng 454
21/11/2022 Bạc Liêu 665, Bến Tre 454, Vũng Tàu 918
20/11/2022 Cà Mau 103, Đồng Tháp 143, Hồ Chí Minh 455
17/11/2022 Bình Dương 082, Trà Vinh 850, Vĩnh Long 799
16/11/2022 An Giang 263, Tây Ninh 690, Bình Thuận 272
15/11/2022 Cần Thơ 344, Đồng Nai 309, Sóc Trăng 482
14/11/2022 Cà Mau 582, Đồng Tháp 158, Hồ Chí Minh 412
12/11/2022 Đà Lạt 532, Kiên Giang 132, Tiền Giang 836
10/11/2022 Bình Dương 130, Trà Vinh 480, Vĩnh Long 435
09/11/2022 An Giang 751, Bình Thuận 194, Tây Ninh 074
08/11/2022 Cần Thơ 259, Đồng Nai 588, Sóc Trăng 722
07/11/2022 Bạc Liêu 677, Bến Tre 923, Vũng Tàu 959
06/11/2022 Cà Mau 621, Hồ Chí Minh 914, Đồng Tháp 170
05/11/2022 Kiên Giang 652, Đà Lạt 599, Tiền Giang 286
03/11/2022 Bình Dương 130, Trà Vinh 480, Vĩnh Long 435
01/11/2022 Cần Thơ 259, Đồng Nai 588, Sóc Trăng 722
31/10/2022 Bạc Liêu 898, Bến Tre 527, Vũng Tàu 429
30/10/2022 Cà Mau 849, Hồ Chí Minh 621, Đồng Tháp 731
29/10/2022 Kiên Giang 224, Đà Lạt 557, Tiền Giang 746
27/10/2022 Bình Dương 130, Trà Vinh 480, Vĩnh Long 435
26/10/2022 An Giang 344, Bình Thuận 237, Tây Ninh 552
25/10/2022 Đồng Nai 163, Sóc Trăng 125, Cần Thơ 422
24/10/2022 Cà Mau 851, Đồng Tháp 323, Hồ Chí Minh 662
22/10/2022 Kiên Giang 652, Đà Lạt 599, Tiền Giang 286
21/10/2022 Hồ Chí Minh 148, Bình Phước 840, Hậu Giang 659, Long An 178
20/10/2022 Bình Dương 354, Trà Vinh 995, Vĩnh Long 759
19/10/2022 An Giang 344, Bình Thuận 237, Tây Ninh 552
18/10/2022 Đồng Nai 754, Sóc Trăng 499, Cần Thơ 304
13/10/2022 Bình Dương 677, Trà Vinh 155, Vĩnh Long 249
12/10/2022 An Giang 211, Tây Ninh 332, Bình Thuận 200
11/10/2022 Đồng Nai 435, Sóc Trăng 108, Cần Thơ 356
10/10/2022 Bạc Liêu 229, Bến Tre 176, Vũng Tàu 174
09/10/2022 Cà Mau 683, Hồ Chí Minh 460, Đồng Tháp 676
08/10/2022 Đà Lạt 754, Kiên Giang 722, Tiền Giang 901
07/10/2022 Bình Phước 874, Hậu Giang 194, Hồ Chí Minh 021, Long An 061
06/10/2022 Bình Dương 701, Trà Vinh 519, Vĩnh Long 589
05/10/2022 An Giang 386, Bình Thuận 937, Tây Ninh 803
04/10/2022 Đồng Nai 256, Sóc Trăng 739, Cần Thơ 179
03/10/2022 Bạc Liêu 845, Bến Tre 386, Vũng Tàu 004
02/10/2022 Cà Mau 503, Hồ Chí Minh 739, Đồng Tháp 876
01/10/2022 Đà Lạt 361, Kiên Giang 967, Tiền Giang 001
30/09/2022 Bình Phước 923, Hậu Giang 348, Hồ Chí Minh 907, Long An 606
29/09/2022 Bình Dương 701, Trà Vinh 519, Vĩnh Long 589
28/09/2022 An Giang 327, Bình Thuận 521, Tây Ninh 175
27/09/2022 Cần Thơ 918, Đồng Nai 375, Sóc Trăng 210
26/09/2022 Bạc Liêu 446, Bến Tre 769, Vũng Tàu 319
25/09/2022 Cà Mau 711, Đồng Tháp 831, Hồ Chí Minh 902
24/09/2022 Đà Lạt 955, Kiên Giang 265, Tiền Giang 570
22/09/2022 Bình Dương 832, Trà Vinh 228, Vĩnh Long 527
21/09/2022 An Giang 331, Bình Thuận 619, Tây Ninh 799
20/09/2022 Cần Thơ 271, Đồng Nai 276, Sóc Trăng 977
19/09/2022 Bạc Liêu 369, Bến Tre 201, Vũng Tàu 118
18/09/2022 Cà Mau 334, Đồng Tháp 137, Hồ Chí Minh 203
17/09/2022 Đà Lạt 195, Kiên Giang 314, Tiền Giang 884
15/09/2022 Bình Dương 032, Trà Vinh 359, Vĩnh Long 477
13/09/2022 Cần Thơ 474, Đồng Nai 509, Sóc Trăng 622
12/09/2022 Bạc Liêu 792, Bến Tre 132, Vũng Tàu 885
10/09/2022 Đà Lạt 658, Kiên Giang 160, Tiền Giang 977
09/09/2022 Bình Phước 324, Hậu Giang 172, Hồ Chí Minh 836, Long An 892
08/09/2022 Bình Dương 568, Trà Vinh 837, Vĩnh Long 859
07/09/2022 An Giang 968, Bình Thuận 322, Tây Ninh 778
06/09/2022 Cần Thơ 871, Đồng Nai 226, Sóc Trăng 605
04/09/2022 Cà Mau 130, Đồng Tháp 727, Hồ Chí Minh 043
03/09/2022 Đà Lạt 195, Kiên Giang 314, Tiền Giang 884
02/09/2022 Bình Phước 115, Hậu Giang 544, Hồ Chí Minh 889, Long An 486
31/08/2022 An Giang 448, Bình Thuận 362, Tây Ninh 807
30/08/2022 Cần Thơ 474, Đồng Nai 509, Sóc Trăng 622
29/08/2022 Bạc Liêu 694, Bến Tre 429, Vũng Tàu 957
28/08/2022 Cà Mau 904, Hồ Chí Minh 671, Đồng Tháp 472
27/08/2022 Đà Lạt 785, Kiên Giang 072, Tiền Giang 562
26/08/2022 Bình Dương 568, Trà Vinh 837, Vĩnh Long 859
24/08/2022 An Giang 974, Bình Thuận 587, Tây Ninh 641
23/08/2022 Cần Thơ 411, Đồng Nai 866, Sóc Trăng 647
22/08/2022 Bạc Liêu 183, Bến Tre 321, Vũng Tàu 310
21/08/2022 Cà Mau 774, Đồng Tháp 246, Hồ Chí Minh 992
20/08/2022 Đà Lạt 749, Kiên Giang 485, Tiền Giang 571
19/08/2022 Bình Phước 214, Hậu Giang 378, Hồ Chí Minh 116, Long An 211
18/08/2022 Bình Dương 568, Trà Vinh 837, Vĩnh Long 859
16/08/2022 Cần Thơ 871, Đồng Nai 226, Sóc Trăng 605
15/08/2022 Bạc Liêu 636, Bến Tre 219, Vũng Tàu 014
14/08/2022 Cà Mau 922, Đồng Tháp 255, Hồ Chí Minh 652
13/08/2022 Đà Lạt 045, Kiên Giang 232, Tiền Giang 514
12/08/2022 Hồ Chí Minh 518, Bình Phước 461, Hậu Giang 446, Long An 271
11/08/2022 An Giang 451, Tây Ninh 676, Bình Thuận 494
09/08/2022 Bạc Liêu 694, Bến Tre 429, Vũng Tàu 957
08/08/2022 Bạc Liêu 694, Bến Tre 429, Vũng Tàu 957
07/08/2022 Cà Mau 904, Hồ Chí Minh 671, Đồng Tháp 472
06/08/2022 Hồ Chí Minh 340, Bình Phước 384, Hậu Giang 390, Long An 539
04/08/2022 Bình Dương 584, Trà Vinh 310, Vĩnh Long 371
03/08/2022 An Giang 827, Bình Thuận 507, Tây Ninh 150
02/08/2022 Cần Thơ 767, Đồng Nai 226, Sóc Trăng 085
01/08/2022 Bạc Liêu 167, Bến Tre 582, Vũng Tàu 262
31/07/2022 Cà Mau 657, Đồng Tháp 473, Hồ Chí Minh 438
30/07/2022 Kiên Giang 340, Đà Lạt 853, Tiền Giang 581
29/07/2022 Hồ Chí Minh 340, Bình Phước 384, Hậu Giang 390, Long An 539
24/07/2022 Cà Mau 195, Hồ Chí Minh 303, Đồng Tháp 322
23/07/2022 Đà Lạt 327, Kiên Giang 104, Tiền Giang 961
22/07/2022 Bình Phước 638, Hậu Giang 328, Hồ Chí Minh 780, Long An 631
21/07/2022 Bình Dương 403, Trà Vinh 617, Vĩnh Long 790
20/07/2022 An Giang 150, Bình Thuận 006, Tây Ninh 770
19/07/2022 Đồng Nai 663, Sóc Trăng 222, Cần Thơ 210
18/07/2022 Bạc Liêu 142, Bến Tre 567, Vũng Tàu 460
17/07/2022 Cà Mau 151, Đồng Tháp 175, Hồ Chí Minh 912
15/07/2022 Hồ Chí Minh 191, Bình Phước 325, Hậu Giang 723, Long An 262
14/07/2022 Bình Dương 363, Trà Vinh 301, Vĩnh Long 573
13/07/2022 An Giang 503, Bình Thuận 197, Tây Ninh 742
12/07/2022 Bạc Liêu 487, Bến Tre 460, Vũng Tàu 949
09/07/2022 Hồ Chí Minh 340, Bình Phước 384, Hậu Giang 390, Long An 539
07/07/2022 Bình Dương 157, Trà Vinh 181, Vĩnh Long 226
06/07/2022 Cần Thơ 165, Đồng Nai 188, Sóc Trăng 772
05/07/2022 Bạc Liêu 142, Bến Tre 567, Vũng Tàu 460
04/07/2022 Cà Mau 657, Đồng Tháp 473, Hồ Chí Minh 438
03/07/2022 Đà Lạt 327, Kiên Giang 104, Tiền Giang 961
01/07/2022 Hồ Chí Minh 531, Bình Phước 668, Hậu Giang 697, Long An 140
30/06/2022 Bình Dương 297, Trà Vinh 785, Vĩnh Long 232
29/06/2022 An Giang 150, Bình Thuận 006, Tây Ninh 770
28/06/2022 Cần Thơ 165, Đồng Nai 188, Sóc Trăng 772
27/06/2022 Cà Mau 399, Hồ Chí Minh 280, Đồng Tháp 798
26/06/2022 Đà Lạt 725, Kiên Giang 916, Tiền Giang 326
25/06/2022 Bình Phước 382, Hậu Giang 549, Hồ Chí Minh 960, Long An 333
23/06/2022 Bình Dương 164, Trà Vinh 373, Vĩnh Long 926
22/06/2022 An Giang 827, Bình Thuận 507, Tây Ninh 150
21/06/2022 Bạc Liêu 106, Bến Tre 845, Vũng Tàu 597
20/06/2022 Cà Mau 333, Đồng Tháp 338, Hồ Chí Minh 888
19/06/2022 Đà Lạt 327, Kiên Giang 104, Tiền Giang 961
17/06/2022 Bình Dương 403, Trà Vinh 617, Vĩnh Long 790
15/06/2022 An Giang 164, Bình Thuận 995, Tây Ninh 820
13/06/2022 Bạc Liêu 106, Bến Tre 845, Vũng Tàu 597
12/06/2022 Đà Lạt 464, Kiên Giang 521, Tiền Giang 371
11/06/2022 Bình Phước 907, Hậu Giang 883, Hồ Chí Minh 551, Long An 842
09/06/2022 Bình Dương 560, Trà Vinh 406, Vĩnh Long 227
08/06/2022 An Giang 164, Bình Thuận 995, Tây Ninh 820
07/06/2022 Cần Thơ 505, Đồng Nai 634, Sóc Trăng 171
06/06/2022 Bạc Liêu 106, Bến Tre 845, Vũng Tàu 597
05/06/2022 Cà Mau 564, Đồng Tháp 796, Hồ Chí Minh 447
04/06/2022 Đà Lạt 464, Kiên Giang 521, Tiền Giang 371
03/06/2022 Bình Phước 907, Hậu Giang 883, Hồ Chí Minh 551, Long An 842
02/06/2022 Bình Dương 300, Trà Vinh 968, Vĩnh Long 352
01/06/2022 An Giang 307, Bình Thuận 485, Tây Ninh 642
31/05/2022 Bạc Liêu 106, Bến Tre 845, Vũng Tàu 597
29/05/2022 Cà Mau 612, Đồng Tháp 454, Hồ Chí Minh 611
28/05/2022 Đà Lạt 152, Kiên Giang 086, Tiền Giang 377
28/05/2022 Bình Phước 149, Hậu Giang 353, Hồ Chí Minh 438, Long An 743
27/05/2022 Bình Dương 300, Trà Vinh 968, Vĩnh Long 352
25/05/2022 An Giang 271, Tây Ninh 887, Bình Thuận 226
24/05/2022 Cần Thơ 867, Đồng Nai 299, Sóc Trăng 003
23/05/2022 Bạc Liêu 106, Bến Tre 845, Vũng Tàu 597
22/05/2022 Cà Mau 339, Đồng Tháp 096, Hồ Chí Minh 785
21/05/2022 Bình Phước 627, Hậu Giang 270, Hồ Chí Minh 608, Long An 733
20/05/2022 Bình Dương 499, Trà Vinh 488, Vĩnh Long 232
18/05/2022 An Giang 311, Bình Thuận 784, Tây Ninh 738
17/05/2022 Cần Thơ 867, Đồng Nai 299, Sóc Trăng 003
16/05/2022 Bạc Liêu 542, Bến Tre 354, Vũng Tàu 918
15/05/2022 Cà Mau 393, Đồng Tháp 650, Hồ Chí Minh 611
14/05/2022 Bình Phước 149, Hậu Giang 353, Hồ Chí Minh 438, Long An 743
12/05/2022 Bình Dương 560, Trà Vinh 406, Vĩnh Long 227
11/05/2022 An Giang 307, Bình Thuận 485, Tây Ninh 642
09/05/2022 Bạc Liêu 126, Bến Tre 791, Vũng Tàu 769
08/05/2022 Cà Mau 764, Hồ Chí Minh 221, Đồng Tháp 962
07/05/2022 Đà Lạt 362, Kiên Giang 468, Tiền Giang 834
06/05/2022 Bình Phước 627, Hậu Giang 270, Hồ Chí Minh 608, Long An 733
05/05/2022 Bình Dương 853, Trà Vinh 426, Vĩnh Long 971
04/05/2022 An Giang 307, Bình Thuận 485, Tây Ninh 642
03/05/2022 Đồng Nai 133, Sóc Trăng 956, Cần Thơ 317
01/05/2022 Cà Mau 859, Hồ Chí Minh 312, Đồng Tháp 718
29/04/2022 Bình Phước 166, Hậu Giang 499, Hồ Chí Minh 965, Long An 534
28/04/2022 An Giang 838, Bình Thuận 031, Tây Ninh 731
27/04/2022 Cần Thơ 368, Đồng Nai 234, Sóc Trăng 446
26/04/2022 Bạc Liêu 436, Bến Tre 651, Vũng Tàu 445
25/04/2022 Cà Mau 464, Hồ Chí Minh 905, Đồng Tháp 157
23/04/2022 Kiên Giang 158, Đà Lạt 509, Tiền Giang 827
22/04/2022 Bình Dương 717, Trà Vinh 634, Vĩnh Long 249
21/04/2022 An Giang 466, Bình Thuận 515, Tây Ninh 205
20/04/2022 Cần Thơ 368, Đồng Nai 234, Sóc Trăng 446
18/04/2022 Bạc Liêu 436, Bến Tre 651, Vũng Tàu 445
17/04/2022 Cà Mau 464, Hồ Chí Minh 905, Đồng Tháp 157
16/04/2022 Bình Phước 704, Hậu Giang 236, Hồ Chí Minh 809, Long An 458
13/04/2022 An Giang 466, Bình Thuận 515, Tây Ninh 205
12/04/2022 Bạc Liêu 376, Bến Tre 692, Vũng Tàu 735
10/04/2022 Cà Mau 158, Đồng Tháp 782, Hồ Chí Minh 251
09/04/2022 Kiên Giang 638, Đà Lạt 456, Tiền Giang 720
08/04/2022 Hồ Chí Minh 735, Bình Phước 252, Hậu Giang 263, Long An 901
07/04/2022 Bình Dương 576, Trà Vinh 908, Vĩnh Long 482
06/04/2022 An Giang 294, Bình Thuận 129, Tây Ninh 810
04/04/2022 Bạc Liêu 376, Bến Tre 692, Vũng Tàu 735
04/04/2022 Cà Mau 464, Hồ Chí Minh 905, Đồng Tháp 157
03/04/2022 Kiên Giang 400, Đà Lạt 506, Tiền Giang 284
02/04/2022 Bình Phước 704, Hậu Giang 236, Hồ Chí Minh 809, Long An 458
01/04/2022 Bình Dương 504, Trà Vinh 615, Vĩnh Long 512
30/03/2022 An Giang 274, Bình Thuận 150, Tây Ninh 177
29/03/2022 Cần Thơ 145, Đồng Nai 462, Sóc Trăng 568
28/03/2022 Bạc Liêu 725, Bến Tre 591, Vũng Tàu 206
27/03/2022 Cà Mau 648, Đồng Tháp 156, Hồ Chí Minh 906
25/03/2022 Bình Phước 025, Hậu Giang 991, Hồ Chí Minh 290, Long An 822
24/03/2022 Bình Dương 477, Trà Vinh 728, Vĩnh Long 572
23/03/2022 An Giang 274, Bình Thuận 150, Tây Ninh 177
22/03/2022 Cần Thơ 928, Đồng Nai 575, Sóc Trăng 437
21/03/2022 Bạc Liêu 495, Bến Tre 523, Vũng Tàu 539
20/03/2022 Cà Mau 848, Đồng Tháp 879, Hồ Chí Minh 877
19/03/2022 Đà Lạt 866, Kiên Giang 063, Tiền Giang 841
18/03/2022 Bình Phước 410, Hậu Giang 396, Hồ Chí Minh 041, Long An 781
17/03/2022 Bình Dương 497, Trà Vinh 977, Vĩnh Long 616
16/03/2022 An Giang 778, Bình Thuận 605, Tây Ninh 954
15/03/2022 Cần Thơ 928, Đồng Nai 575, Sóc Trăng 437
14/03/2022 Bạc Liêu 914, Bến Tre 857, Vũng Tàu 902
12/03/2022 Đà Lạt 580, Kiên Giang 086, Tiền Giang 732
11/03/2022 Bình Phước 025, Hậu Giang 991, Hồ Chí Minh 290, Long An 822
09/03/2022 An Giang 778, Bình Thuận 605, Tây Ninh 954
08/03/2022 Cần Thơ 305, Đồng Nai 402, Sóc Trăng 225
07/03/2022 Bạc Liêu 796, Bến Tre 839, Vũng Tàu 804
06/03/2022 Cà Mau 895, Đồng Tháp 229, Hồ Chí Minh 263
05/03/2022 Đà Lạt 471, Kiên Giang 125, Tiền Giang 089
03/03/2022 Bình Dương 185, Trà Vinh 902, Vĩnh Long 457
02/03/2022 An Giang 826, Bình Thuận 831, Tây Ninh 422
01/03/2022 Cần Thơ 270, Đồng Nai 850, Sóc Trăng 291
28/02/2022 Bạc Liêu 914, Bến Tre 857, Vũng Tàu 902
27/02/2022 Cà Mau 165, Đồng Tháp 501, Hồ Chí Minh 043
25/02/2022 Bình Phước 890, Hậu Giang 893, Hồ Chí Minh 906, Long An 810
24/02/2022 Bình Dương 497, Trà Vinh 977, Vĩnh Long 616
22/02/2022 Cần Thơ 542, Đồng Nai 734, Sóc Trăng 895
21/02/2022 Cà Mau 466, Đồng Tháp 571, Hồ Chí Minh 802
19/02/2022 Kiên Giang 377, Đà Lạt 100, Tiền Giang 656
18/02/2022 Bình Dương 807, Trà Vinh 893, Vĩnh Long 017
16/02/2022 An Giang 610, Bình Thuận 902, Tây Ninh 725
15/02/2022 Cần Thơ 145, Đồng Nai 462, Sóc Trăng 568
14/02/2022 Bạc Liêu 219, Bến Tre 363, Vũng Tàu 766
13/02/2022 Cà Mau 165, Đồng Tháp 501, Hồ Chí Minh 043
12/02/2022 Đà Lạt 471, Kiên Giang 125, Tiền Giang 089
11/02/2022 Bình Phước 669, Hậu Giang 190, Hồ Chí Minh 869, Long An 807
09/02/2022 An Giang 416, Bình Thuận 350, Tây Ninh 653
07/02/2022 Bạc Liêu 713, Bến Tre 900, Vũng Tàu 939
07/02/2022 Cà Mau 644, Đồng Tháp 864, Hồ Chí Minh 392
06/02/2022 Đà Lạt 667, Kiên Giang 262, Tiền Giang 440
05/02/2022 Bình Phước 890, Hậu Giang 893, Hồ Chí Minh 906, Long An 810
04/02/2022 Bình Dương 441, Trà Vinh 684, Vĩnh Long 440
03/02/2022 An Giang 826, Bình Thuận 831, Tây Ninh 422
02/02/2022 Cần Thơ 409, Đồng Nai 779, Sóc Trăng 981
01/02/2022 Bạc Liêu 220, Bến Tre 776, Vũng Tàu 123
31/01/2022 Bạc Liêu 220, Bến Tre 776, Vũng Tàu 123
30/01/2022 Cà Mau 895, Đồng Tháp 229, Hồ Chí Minh 263
29/01/2022 Bình Phước 669, Hậu Giang 190, Hồ Chí Minh 869, Long An 807
27/01/2022 Bình Dương 667, Trà Vinh 652, Vĩnh Long 848
25/01/2022 Cần Thơ 477, Đồng Nai 049, Sóc Trăng 914
24/01/2022 Cà Mau 165, Đồng Tháp 501, Hồ Chí Minh 043
23/01/2022 Đà Lạt 941, Kiên Giang 811, Tiền Giang 541
20/01/2022 Bình Dương 185, Trà Vinh 902, Vĩnh Long 457
18/01/2022 Cần Thơ 542, Đồng Nai 734, Sóc Trăng 895
17/01/2022 Bạc Liêu 219, Bến Tre 363, Vũng Tàu 766
16/01/2022 Cà Mau 165, Đồng Tháp 501, Hồ Chí Minh 043
15/01/2022 Đà Lạt 471, Kiên Giang 125, Tiền Giang 089
14/01/2022 Bình Phước 890, Hậu Giang 893, Hồ Chí Minh 906, Long An 810
13/01/2022 An Giang 610, Bình Thuận 902, Tây Ninh 725
11/01/2022 Cần Thơ 477, Đồng Nai 049, Sóc Trăng 914
10/01/2022 Cà Mau 895, Đồng Tháp 229, Hồ Chí Minh 263
09/01/2022 Đà Lạt 866, Kiên Giang 063, Tiền Giang 841
08/01/2022 TP HCM: 624, Long An: 280, Bình Phước: 868, Hậu Giang: 651
06/01/2022 XSAG 338, XSBTH 516 , XSTN 738
20/12/2021 BT 025 / Vt 148 / BL 425